Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Foto: Istockphoto

Forbruket flater ut, men på et ekstremt høyt nivå

Siden 1990 har vi i Norge doblet det gjennomsnittlige forbruket per person, viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender. Forbruket flater ut, men er fortsatt er på et ekstremt høyt nivå.

Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

Siden 1990 har vi i Norge doblet det gjennomsnittlige forbruket per person, viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender. Forbruket flater ut, men er fortsatt er på et ekstremt høyt nivå.

I løpet av et liv vil hver og en av oss i gjennomsnitt kjøpe over fem tonn møbler, 65 anorakker, 36 mobiltelefoner, 14 TV-apparater og 1.2 tonn klær. Tallene er basert på SSBs importstatistikk.

Gjennomsnittlig årlig konsum per person har i perioden økt fra 148 000 kroner i 1990 til 277 000 kroner i 2018, målt i 2018-kroner. Det er nesten en dobling på 30 år. Mye av denne økte kjøpekraften har vi brukt til å anskaffe stadig flere forbruksartikler.

Les mer i rapporten «Forbruket flater ut – men langt igjen til bærekraftig» 

Mye av vårt forbruk inngår ikke i offentlig statistikk

Et høyt forbruk genererer mye klimagasser. Men utslipp knyttet til produksjonen og deler av frakten av forbruksvarer, mat, dyrefôr og annet som importeres fra andre land, eller våre flyreiser og aktiviteter for øvrig utenfor landets grenser, er ikke inkludert i Norges offisielle klimaregnskap.

Ifølge Norges offisielle klimaregnskap slipper hver av oss ut ca. 10 tonn CO2e. Men dette viser bare utslipp innenfor våre egne geografiske grenser.

Hvis vi inkluderer alle utslipp fra aktivitet og import, i et såkalt forbruksbasert klimaregnskap, har hver av oss ifølge nettstedet Ducky et gjennomsnittlig utslipp på ca. 14 tonn CO2e.

– Hver og en av oss har et ansvar for eget forbruk, men det er i hovedsak et politisk ansvar. Politikerne kan blant annet gjøre det enkelt og billig å reparere framfor å kjøpe nytt, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, og legger til: 

– Det er bra at forbruket har flatet ut, men det er fortsatt på et ekstremt høyt nivå. Verdens utslipp må halveres de neste 11 årene. Skal vi klare en slik reduksjon i klimagassutslippene, må forbruket reduseres betydelig mer enn vi har sett de siste årene. Det stiller store krav både regjeringen, som må tilrettelegge for mindre forbruk, men også til oss forbrukere. 

Noen hovedpunkter fra rapporten

Klær
Antall klesplagg per person synes å ha stabilisert seg de senere årene på rundt 30 - 35 nye plagg per person i året ifølge importstatistikken. I tillegg kommer klær vi handlet på nettet fra utlandet, og de vi kjøpte på utenlandsreiser og ved grensehandel.

Anorakker
Kari og Ola kjøper ny anorakk nesten hvert år, og en familie på fire har i gjennomsnitt kjøpt 32 nye anorakker de ti siste årene. Det kommer i tillegg til alle andre ytterjakker til sommer, høst, vinter og vår.

Møbler
Vi brukte om lag 3 ganger så mye penger på møbler i 2018 som i 1989 (omgjort til 2018-kroneverdi). Kurven for vekst i mengde møbler har nå flatet ut på 65 kilo nye møbler per person per år.

Vesker og kofferter
I gjennomsnitt har en familie på 4 anskaffet 65 kilo vesker og kofferter de ti siste årene. Det fyller godt opp i skuffer og skap.

Mobiler
En million mobiler blir hvert år ødelagt, og mange kjøper ny mobil hvert år. Avtaler som Swap og Svitsj bidrar til fortsatt rask utskifting, siden ordningene gjør at man etter bare ett år kan bytte inn sin mobil i en valgfri ny mobil og forlenge avtalen.

TV-apparater
Fra 1989 til 2018 økte veksten i antall importerte TV-er 38 ganger. Denne undersøkelsen viser at norske husstander i gjennomsnitt har kjøpt 4,6 nye flatskjermer de ti siste årene. Det betyr at mange flatskjermer har blitt kassert eller støver ned i en bod.

Biler
Gjennomsnittlig bruker vi over 9 ganger så mye penger til anskaffelse av bil i dag som i 1989 – selv om verdien omgjøres til 2018-kroner. I dag er gjennomsnittlig antall biler per husholdning på 1,14, men siden mange unge og gamle ikke har bil, betyr det at mange husholdninger har to biler. Totalt er det 2,75 millioner registrerte biler i Norge.

Hud- og hårpleie
I 1989 brukte hver av oss i snitt 5 kilo kosmetikk, hud- og hårpleie-produkter. I 2018 brukte vi nesten 12 kilo. For en familie på fire spyler vi ned nesten 50 kilo slike produkter hvert år.