Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Telenor innrømmer miljøtabbe på Fornebu: Kjøpte regnskogstømmer fra Malaysia.

Ber om å få pluss i boka.
For andre gang på fire år takket Kværner i Singapore i august ja til et oppdrag i og for militærdiktaturet Burma. Forrige gang protesterte menneskettighetsbevegelsen. Denne gangen satte den europeiske toppledelsen foten ned selv.

Et lovforslag om å stanse utvidelsen av eukalyptusplantasjer i den brasilianske delstaten Espirito Santo skaper politisk splid. Lovforslaget, som nylig ble fremmet av en representant i delstatsparlamentet, krever at beplantingen opphører inntil myndighetene har gjennomført en økologisk kartlegging av de aktuelle områdene. En slik undersøkelse vil kunne fortelle hvilke steder tradisjonell jordbruksproduksjon bør prioriteres foran plantasjedrift.
Enighet mellom arbeidere, bedrifter og myndigheter i Jamaica:
Etter flere år med streiker og lave produksjonstall, er det nå større samarbeidsvilje mellom aktørene i bauxitt- og aluminaindustrien på Jamaica. I 1998 ble fagforeningene, selskapene og myndighetene enige om en felles avtale, der partene forplikter seg til å sikre stabile konkurransevilkår og forbedre miljøstandardene. Men stadige konflikter med lokalsamfunnene viser at industrien langt fra kommer alle til gode. Et av selskapene som deltar i denne virksomheten er Norsk Hydro.
Rettsprosessen hales ut i India:
Den juridiske høringen etter massakren i landsbyen Maikanch i India, der tre motstandere av Norsk Hydros Utkal-prosjekt ble skutt ned og drept, stanset opp i begynnelsen av august. Dommeren skal ha blitt overført til en annen sak, og det hersker nå full forvirring om den videre etterforskningen.
Leder, nyhetsbrev nr. 8, november 2001.
Miljø- og energidepartementet i Filippinene har, på vegne av den nye regjeringen i landet, trukket tilbake den  produksjonstillatelsen som Crew ble tildelt i vinter på øya Mindoro. Crew sier at tilbakekallelsen er grunnløs og at den har skjedd uten konsultasjon med selskapet.
CARE og Business Partners for Development (BPD) har trukket seg fra samarbeidsprosjektet med Utkal Alumina. Ørsaken er det høye konfliktnivået i saken. Lokale organisasjoner og Kirkens Nødhjelp er svært fornøyde med beslutningen. Nå forhandler Norsk Hydro med den indiske industrigruppen Aditya Birla om salg av deler av sine aksjer i Utkal Alumina.
Norge stiller ofte langt fremme i køen når det gjelder å slå ring, i det minste verbalt, om FNs menneskerettighetserklæring. Selve implementeringen derimot er det av og til verre med.
I siste nummer av det amerikanske tidsskriftet Scientific American (Juni 2001) er trykket en lengre artikkel om planene for et kraftverk på Kunene-elva i Namibia, det såkalte Epupa-prosjektet (se NorWatch 5/97, 19/97, 18/97 og 12/99). Norad har vært den største bidragsyteren til forundersøkelsene for prosjektet, 25 millioner kroner, som er utført av blant andre Norconsult.
Mindre enn et år etter at Hydro Agri gikk ut offentlig med lovnader om at de har fått kontroll med sikkerheten ved ammoniakkanleggene sine på Trinidad, ble den eldste av fabrikkene rystet av en ny brann. Samtidig har to arbeidere som ble alvorlig skadet i den store ulykken ved samme fabrikk i 1997 fortsatt ikke fått erstatningen de har krav på.
Store deler av råstoffet til norske aluminiumsverk produseres på den karibiske øya Jamaica. Utvinningen av bauxitt foregår på landsbygda utenfor byen Mandeville, og langt over tusen bønder har måttet forlate sine hjem siden Norsk Hydro ble medeier i Jamaicas største selskap Alpart. De fleste familiene blir kompensert med nye boliger og landområder, men mange klager fortsatt over støy og støv fra gruvedriften.