Hopp til hovedinnhold
  • Hjem og hage

Jordguiden

Publisert 10. mai 2022

For miljøets skyld bør du velge jord med minst mulig torv i hagen din.

De siste 100 årene har en tredel av myrene i Norge blitt ødelagt. En av de største truslene nå er at myrene graves ut, blandes i jordprodukter og selges til deg som billig hagejord.

Når torven graves ut og brukes i hagejord, frigjøres karbonet i form av klimagassen CO2. Bruken av torv i hagejord fører hvert år til et klimagassutslipp på omtrent 30.000 tonn. Det tilsvarer det årlige utslippet fra drøyt 11.000 fossilbiler.

Men det er ikke bare karbonlagringen som gjør myra viktig. Den er et viktig leveområde for omtrent 75 rødlistede plantearter. Den demper flom ved å fungere som en "svamp" når det er mye nedbør. Myrene renser dessuten vann for overskytende næringsstoffer fra jordbruket før de forurenser innsjøer.

Kokos ikke det beste alternativet

Klimamessig er jord av eller med kokosfiber et bedre alternativ enn torvjord, på tross av transporten. Men kokosfiber er problematisk av andre grunner: Det er mistanke om barnearbeid og kokosplantasjer kan true regnskog. Det går med store mengder vann til utvasking av fibrene, og kokos må fraktes langt med skip som går på tungolje.

Det beste alternativet er derfor torvfri jord uten kokos. Det kommer stadig flere torv- og kokosfrie alternativer på markedet.

Torvfri jord uten kokos

  • Europris:Nelson garden plantejord 40 liter 
  • Hageland: Rosejord 40 liter
  • OBS: Odle torvfri plantejord 40 l 
  • Felleskjøpet: Torvfri plantejord 40 liter
  • Felleskjøpet: Nelson garden plantejord 40 liter
  • God vår: Ø-kompost 30 liter
  • Grønn Vekst: Torvfri blomsterjord 10 og 20 liter
  • Kompostportalen: Kompostjord fra mat- og hageavfall fra avfallsselskapene over hele landet. Enkelte produkter kan være tilsatt torv, så spør før kjøp.

Nest beste alternativ: Torvfri jord av/med kokosfiber

* Kokosfiberjord som tilsettes vann.

Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 16-03-2016