Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Hvorfor bør jeg bli medlem i en miljøorganisasjon?

Publisert 02. juli 2019
Spørsmål Innsendt av Nils

Jeg gjør mitt beste for å leve miljøvennlig og forsøker å påvirke de jeg har rundt meg. Hvorfor skal jeg bli medlem i en miljøorganisasjon i tillegg da?

Vårt svar

Hei, Nils!

Du kan få til mye viktig på egenhånd med miljøengasjementet ditt. Som enkeltpersoner kan vi gjøre en viktig miljø- og klimainnsats ved å spise mindre kjøtt, bruke miljøvennlig transport, plukke plast, redusere matsvinn, inspirere folk vi møter og bruke pengene våre på lokale opplevelser og aktiviteter i stedet for å kjøpe enda mer ting og tang.

Dessverre så viser tall på utviklingen i forbruket vårt, utslippet av klimagasser og andre miljøutfordringer at det fremdeles er for få av oss som klarer å leve miljøvennlig på en måte som bidrar nok.

Utfordringen er at miljø- og klimafotavtrykket vårt avhenger av mer enn valgene vi tar i hverdagen. Klimakrisen får vi ikke gjort noe med hvis ikke alle land globalt klarer å gå over til helt fornybar energiproduksjon og -forbruk. Et grønt skifte avhenger for eksempel av bedre tilrettelagt kollektivtransport, tilgjengelig infrastruktur for sykling, omstilling av mer bærekraftig matproduksjon med mye mer. Slike strukturelle utfordringer kan vi vanskelig løse som enkeltpersoner.

Derfor er det behov for å organisere miljøengasjementet i profesjonelle organisasjoner som kan ta miljøarbeidet et skritt videre ved å påvirke politikere, myndigheter, næringsliv og befolkning som helhet over lang tid.

Miljøorganisasjonene har ansatte som arbeider for å få viktige miljøsaker omtalt i mediene, vi driver langsiktig påvirkningsarbeid i møte med politikere og næringsliv, vi bidrar til å fremme de beste miljøløsningene og har tusenvis av medlemmer som gir påvirkningskraft.

Å organisere miljøengasjementet gir mer makt og innflytelse bak kravene om et grønt skifte for samfunnet som helhet. Motkreftene som ikke støtter et mer miljøvennlig samfunn på viktige områder er svært godt organisert og bruker store ressurser på å påvirke politikere og befolkningen i feil retning.

Som medlem i en miljøorganisasjon bidrar du til langt mer enn bare pengene du gir. Samfunnet vårt er innrettet for å belønne organisering. Offentlig støtte fra myndighetene er blant annet basert på antall betalende medlemmer en organisasjon har og andre støtteordninger i samfunnet gis bare til organisasjoner.

Les gjerne mer om hvordan Framtiden i våre hender arbeider, hvilke saker vi prioriterer og hva vi oppnår.