Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Hvilken forskjell kan vi i lille Norge gjøre?

Publisert 06. november 2018
Spørsmål Innsendt av Per

Hva hjelper det hva vi gjør i vårt lille land på klima og miljø? India, Kina og USA har en samlet befolkning på over tre milliarder mennesker, og vi er bare fem millioner. Gjør det noen forskjell hva jeg og resten av oss gjør her i landet da?

Vårt svar

Hei, Per!

Norge både kan gjøre mye for å avverge en global klimakrise og i internasjonale forhandlinger kreves det også av oss.

Folkerike land som India og Kina vil ikke kutte i sine utslipp hvis ikke de rikeste befolkningsgruppene på planeten med høyest klimafotavtrykk går foran og kutter mest. Hvis vi sammenligner oss med befolkningen i et land som Nepal, så har hver av oss et klimafotavtrykk som er rundt 60 ganger høyere enn det en gjennomsnittlig nepaler har. "Lille" Norge har da et klimafotavtrykk som tilsvarer 300 millioner nepalere. I snitt vil en inder og en kineser også ha betydelig lavere klimafotavtrykk enn det en nordmann har. Klimafotavtrykket til oss nordmenn brukt her tar ikke med utslippene knyttet til at vi importerer 60 prosent av maten vi spiser, internasjonale flyreiser er ikke med og heller ikke produksjonsutslippene av alle tingene vi importerer som for eksempel klær og elektronikk.

Så sett fra Nepal, India og Kina ville det framstått som svært usolidarisk og urettferdig om ikke befolkningene i de rikeste landene går foran og kutter mest. De mener at klimakrisen i hovedsak er skapt av oss i vesten siden den industrielle revolusjon og at vi må ta hovedansvaret. Skal vi klare å avverge en klimakrise så er vi helt avhengige av at India og Kina også kutter i sine utslipp, og det får vi dem helt sikkert ikke med på om vi ikke gjør vårt. Det er heller ingen andre land i vesten som vil la et søkkrikt Norge, som har bidratt betydelig til krisen gjennom tiår med oljeutvinning, slippe å stille opp på den viktigste miljødugnaden i menneskehetens historie.

Et rikt land som Norge kan gi store og viktige bidrag i kampen mot klimaendringene. Vi kan for eksempel ta kostnaden med å utvikle og ta i bruk ny klimateknologi, vi kan støtte selskaper og teknologiutvikling internasjonalt gjennom klimavennlige investeringer i oljefondet og vi kan prøve ut et skatte- og avgiftssystem som belønner klimavennlige valg hos både privatpersoner og selskaper i mye større grad enn i dag. Norge kan vise hele verden vei ved å ta det grønne skiftet først og bli verdensledende på gjennomføring av gjennomgripende klimaløsninger i samfunnet vårt. Vi er trolig blant landene i verden som har alle de beste forutsetningene for å gjennomføre nettopp dette.