Hopp til hovedinnhold
  • Reiser og ferier

Her finner du hytter til leie

Publisert 21. juni 2023

Hyttedrømmene våre er et mareritt for naturen. Det blir mindre og mindre urørt natur som mange arter trenger for å klare seg. Bli en miljøhelt ved å leie framfor å eie.

Norske kommuner har satt av et areal som tilsvarer 210 000 fotballbaner til bygging av tusenvis med nye hytter i årene framover. Hytter som krever større og større tomter, veier, innlagt vann og strøm. I dag har vi bare rundt ti prosent villmarkspreget natur som ligger mer enn fem kilometer fra hytter, veier, damanlegg, høyspentlinjer og andre inngrep. Naturødeleggelsene bidrar til store utslipp av klimagasser fra myr og jord, og i fjellskogen sliter blant annet rovdyr, skogsfugl, kongeørn og villreinen med tapet av leveområdene sine. I tillegg står rundt syv av ti hytter tomme 300 dager i året.

Å få utnyttet hyttene som allerede er bygget er det enkleste vi kan gjøre for et grønnere hytteliv. Lev ut en mer mangfoldig hyttedrøm ved havet, i skog og på fjellet ved å leie.  Alt fra små avsidesliggende jakthytter til hytter oppe i en tretopp ved havet er tilgjengelig. Noen av utleietjenestene krever medlemskap og en må være kjapp ute for å sikre seg hytter på de mest populære stedene. Har du hytte så la den for all del ikke stå tom, gjør opp for klima- og naturbelastningen ved å leie den ut når det er mulig.

Her har du de største og mest brukte nettbaserte tjenestene for hytteleie:


Kilder: Miljødirektoratet, SSB og Infact.