Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Å arrangere en klimamarsj med mange tusen deltakere krever betydelig med organisering. Det må gjøres kjent for folk i god tid, det må søkes om tillatelser, det krever samarbeid med politiet og organisering av tilstrekkelig med frivillige vakter om noe skulle skje. (Foto: Knut-Erik Helle)
Å arrangere en klimamarsj med mange tusen deltakere krever betydelig med organisering. Det må gjøres kjent for folk i god tid, det må søkes om tillatelser, det krever samarbeid med politiet og organisering av tilstrekkelig med frivillige vakter om noe skulle skje. (Foto: Knut-Erik Helle)

Hvorfor bør jeg bli medlem i en miljøorganisasjon?

Jeg gjør mitt beste for å leve miljøvennlig og forsøker å påvirke de jeg har rundt meg. Hvorfor skal jeg bli medlem i en miljøorganisasjon i tillegg da?
Jeg gjør mitt beste for å leve miljøvennlig og forsøker å påvirke de jeg har rundt meg. Hvorfor skal jeg bli medlem i en miljøorganisasjon i tillegg da?Jeg gjør mitt beste for å leve miljøvennlig og forsøker å påvirke de jeg har rundt meg. Hvorfor skal jeg bli medlem i en miljøorganisasjon i tillegg da?

Hilsen Nils

 Hei, Nils!

Du kan få til mye viktig på egenhånd med miljøengasjementet ditt. Som enkeltpersoner kan vi gjøre en viktig miljø- og klimainnsats ved å spise mindre kjøtt, bruke miljøvennlig transport, plukke plast, redusere matsvinn, inspirere folk vi møter og bruke pengene våre på lokale opplevelser og aktiviteter i stedet for å kjøpe enda mer ting og tang.

Dessverre så viser tall på utviklingen i forbruket vårt, utslippet av klimagasser og andre miljøutfordringer at det fremdeles er for få av oss som klarer å leve miljøvennlig på en måte som bidrar nok.

Utfordringen er at miljø- og klimafotavtrykket vårt avhenger avmer enn valgene vi tar i hverdagen. Klimakrisen får vi ikke gjort noe med hvis ikke alle land globalt klarer å gå over til helt fornybar energiproduksjon og -forbruk. Et grønt skifte avhenger for eksempel av bedre tilrettelagt kollektivtransport, tilgjengelig infrastruktur for sykling, omstilling av mer bærekraftig matproduksjon med mye mer. Slike strukturelle utfordringer kan vi vanskelig løse som enkeltpersoner.

Derfor er det behov for å organisere miljøengasjementet i profesjonelle organisasjoner som kan ta miljøarbeidet et skritt videre ved å påvirke politikere, myndigheter, næringsliv og befolkning som helhet over lang tid.

Miljøorganisasjonene har ansatte som arbeider for å få viktige miljøsaker omtalt i mediene, vi driver langsiktig påvirkningsarbeid i møte med politikere og næringsliv, vi bidrar til å fremme de beste miljøløsningene og har tusenvis av medlemmer som gir påvirkningskraft.

Å organisere miljøengasjementet gir mer makt og innflytelse bak kravene om et grønt skifte for samfunnet som helhet. Motkreftene som ikke støtter et mer miljøvennlig samfunn på viktige områder er svært godt organisert og bruker store ressurser på å påvirke politikere og befolkningen i feil retning.

Som medlem i en miljøorganisasjon bidrar du til langt mer enn bare pengene du gir. Samfunnet vårt er innrettet for å belønne organisering. Offentlig støtte fra myndighetene er blant annet basert på antall betalende medlemmer en organisasjon har og andre støtteordninger i samfunnet gis bare til organisasjoner.

Les gjerne mer om hvordan Framtiden i våre hender arbeider, hvilke saker vi prioriterer og hva vi oppnår.

Bidra gjerne til å gjøre svaret bedre. Trykk på "Diskuter artikkel"-knappen under.

Med grønn hilsen,

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!