Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Omstilling av reiselivet, ikke mer flytrafikk!

Publisert 28. april 2022
Istedenfor å tisse i buksa, bør vi nå heller se på hvordan vi reelt sett kan omstille oss slik at vi kan etablere bærekraftig reiselivsnæringer over hele landet som baserer seg på mindre bruk av fly. (Illustrasjonsfoto: iStock/Roman Tiraspolsky) Foto: Roman Tiraspolsky / Istockphoto

NHOs krav om tiltak for å stimulere til økt reiseaktivitet er umusikalsk i en tid hvor både Det Internasjonale Energibyrået (IEA) og EU oppfordrer oss til å droppe flyet.

NHO Luftfart, sammen med Flyplassalliansen, har bedt regjeringen om å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften, og vurdere andre krisetiltak som vil bidra til å gjenreise flytrafikken framover. Det mener vi i Framtiden i våre hender er helt feil grep å ta.

Europa står i en krigssituasjon hvor vi er avhengig av å lykkes i å kutte forbruket av fossile brensler, enten det gjelder til oppvarming, veitrafikk eller andre transportformer som flyreiser. EU iverksetter omfattende krisepakker for å kunne klare den raske omstillingsprosessen og IEA følger opp med holdningskampanjer rettet mot befolkningen hvor de blant annet oppfordrer oss til å droppe flyturen.

Norge er et langstrakt land og i mange deler av landet er folk avhengig av luftfarten som kollektivtrafikk. Framtiden i våre hender er helt enig i at dette nødvendige transportbehovet må sikres framover. Det vil sannsynligvis være behov for ekstra finansiering fra staten for å opprettholde et godt nok tilbud til folk i de delene av landet som er avhengig av luftfarten.

Det som ikke er greit er å ta i bruk brede, forbrukerrettede virkemidler for å stimulere folk til å reise mer med fly igjen. Manglende gjeninnføring av flypassasjeravgiften eller andre grep som momsreduksjon på flyreiser, er slike grep. Det ville vært helt uforståelig sett i lys av både krigssituasjonen vi står i og det minst like akutte behovet for klimaomstilling.

Mange arbeidsplasser og næringer er i dag bygget opp rundt luftfarten og reiselivsnæringen. Det er ikke en god situasjon å stå i akkurat nå. Likevel ser selv disse næringene at de kommer til å måtte omstille seg som følge av de store klima- og naturkrisene vi står overfor. Den norske reiselivsnæringen har selv lagt fram en strategi for å halvere utslippene sine mot 2030. Det innebærer nødvendigvis kraftige kutt i flyturismen. En finansiell støtte til å opprettholde status quo i disse næringene vil være utrolig kortsiktig, i strid med egne mål og direkte uansvarlig.

Istedenfor å tisse i buksa, bør vi nå heller se på hvordan vi reelt sett kan omstille oss slik at vi kan etablere bærekraftig reiselivsnæringer over hele landet som baserer seg på mindre miljøskadelige transportformer og kortreist turisme. For luftfarten selv så handler omstillingen framover først og fremst om å tilpasse seg et lavere nivå av flytrafikk og samtidig sikre en raskere utvikling og innfasing av lavutslippsteknologi for luftfarten. Det kan NHO gjerne be om statsstøtte til!

Dette innlegget har vært publisert i Nettavisen.