Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Mer åpenhet, Bama!

Publisert 05. april 2024
Arbeider i et av de mange tomatdrivhusene i Almería. Drivhuset er ikke tilknyttet leverandørene hvor det er avdekket kritikkverdige forhold. (Foto: Åsta Skjervøy)

Framtiden i våre hender er glade for at Bama anerkjenner ansvaret de er pålagt for å sikre gode arbeidsforhold for tomatplukkerne i sin leverandørkjede i Spania, og at det er behov for forbedringer i egne kontrollsystem.

Det er besnærende, men også uheldig, at det først er etter at vi lanserer en rapport med alvorlige funn, de gir oss tilgang til vesentlig informasjon om både sporingssystemer og hvilke gårder de kjøper, eller ikke kjøper fra.

«FIVHs arbeid blir dessverre udokumenterte anklager basert på feilaktige premisser»
, skriver Bama om våre undersøkelser, men har selv holdt tilbake vesentlig informasjon.

Vi har fra første stund bedt Bama om informasjon om hvilke gårder de benytter. Det har vi ikke fått. I stedet har vi fått en liste over leverandører som handler direkte fra gårder, og informasjon om hvilke kontrollsystemer som finnes på leverandørnivå. Med denne informasjonen som utgangspunkt har vi avdekket flere alvorlige rettighetsbrudd hos disse leverandørene, hvor Bama er kunde.

Når de først står i søkelyset, og flere uker etter at vår rapport ble lansert, sier Bama at de har et system for utvalg av gårder hos leverandørene. Hadde Bama delt denne listen da vi ba om informasjon om gårdene, kunne vi brukt den aktivt i vår dialog med fagforeninger og lokale aktører i Spania. Vi har ennå ikke tilgang til listen over underutvalget av gårder som Bama kjøper fra, noe som vanskeliggjør prosessen med å kryssjekke våre funn. Det at rettighetsbruddene vi har avdekket har skjedd hos deres leverandørers gårder medfører en stor risiko for at bruddene foregår i Bamas egen verdikjede.

Vi har vanskelig for å forstå hvorfor Bama ikke har valgt å spille med åpne kort fra dag én?

Dette et også et godt eksempel på hvorfor den norske åpenhetsloven ikke går langt nok. Så lenge norske selskap ikke må være åpne om hvor produksjonen finner sted, blir det krevende å ettergå informasjonen selskap gir om hvorvidt arbeidsforholdene ivaretar menneskerettighetene og er i tråd med internasjonalt anerkjente retningslinjer.

Forholdene for tomatplukkerne i Almeria i Spania er gode i noen drivhus, og helt hårreisende i andre. Løsningen er ikke å slutte å handle tomater derfra, men å sikre at produksjonen skjer på en bedre måte enn i dag. Mer åpenhet er avgjørende, fordi det er en viktig måte å forsikre omverden om at det er trygge forhold i produksjonen.

I våre undersøkelser ble vi også gjort oppmerksomme på at arbeidere underbetales på pakkeriene til en av Bama og Coops leverandører. Det krever forbedring uansett hvilken utsiling av enkeltgårder de norske grossistene foretar seg.

Uavhengig av om Bama selv vil åpne mer opp, bør norske politikere sikre åpenhet om produksjonssted når revideringen av åpenhetsloven finner sted.

Dette innlegget er vårt svar på kritikk fra Bama.