Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Hvor blir det av regjeringens matkastelov?

Publisert 08. august 2022

Maten vi kaster kunne mettet en million mennesker. Tiden er overmoden for matkastelov!

Dette innlegget ble først publisert i Aftenposten 08.08.2022 og er skrevet av:

  • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
  • Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Emilie Nereng, matinfluenser
  • Louise Fuchs, Bærekraftsdirektør i Oda

Christina Pletten skriver godt om hvor absurd det er at Norge sløser vekk nok mat til å mette én million mennesker hvert eneste år. Som Pletten skriver, er matsystemet vårt «rigget for sløseri». Pletten hopper likevel over det beste grepet vi har for å få bukt med matsvinnet – nemlig en matkastelov.

9 av 10 nordmenn vil kaste mindre mat og en undersøkelse fra Too Good to Go viser at 84% ønsker en matkastelov velkommen. Folk vil ha slutt på sløsing!

En matkastelov bør lages slik at kutter matsvinnet fra bonden eller fiskeren, hele veien til dagligvarebutikken, og til spisebordet hjemme. For å få til helhetlig løsning, bør loven inneholde et produsentansvar som fungerer litt på samme måte som panteordningen.

Med panteordning har de som selger drikkevarer også ansvar for å bidra til et felles system for innsamling og bidra til å skape gode holdninger til resirkulering. Gjennom loven må matbransjen forpliktes og insentiveres til å bestille riktig mengde mat, selge mer i løsvekt og i mindre forpakninger, spre informasjon om hvordan man kan bruke opp maten og ha en plikt til å forebygge og rapportere matsvinn.

Norske bønder investerer kunnskap, kompetanse og arbeidstid i maten vår, hver dag. I tillegg kommer kunstgjødsel, kraftfôr og andre ressurser med store miljøavtrykk. Når det kreves så mye for å produsere mat, kan vi ikke godta at vi i Norge kaster mat tilsvarende en femtedel av alt vi spiser. Det kan ikke lenger være frivillig å sløse mindre mat. På Stortinget er bred politisk enighet om at strengere tiltak trengs og regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet en matkastelov.

Mat er en verdifull og livsnødvendig ressurs som vi må slutte å sløse vekk.

Fortsatt ser vi ingen tegn til at regjeringen jobber med å få på plass matkasteloven. Hva i alle dager skyldes denne somlingen? Vi savner at klima- og miljøminister Espen Barth Eide viser lederskap i arbeidet mot matsvinn. Vi har bare åtte år igjen til matsvinnet skal være halvert. Tiden er overmoden for matkastelov!