Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

KLP og Storebrand bruker sin makt som aksjonærer, og varsler at de ønsker å påvirke den japanske kullbanken Mizuho til å bli mer klimavennlig. Flere norske aksjonærer burde henge seg på.

Etter at klessalget har stupt under korona-pandemien, prøver flere kleskjeder å presse ned prisene på varer som allerede er produsert. Det går hardt ut over arbeiderne. Se hvilke selskaper som ikke betaler for seg.

Ulike klimascenario gi svært ulike anslag for verdien av Norges gjenværende petroleumsressurser, ifølge Klimarisikoutvalget. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor)

Også oljenæringen trenger en krisepakke. Men den foreslåtte krisehjelpen fra regjeringen kan ende opp som en subsidiering av klimagassutslipp, i stedet for å stimulere til grønn omstilling.

En tsunami skyller over tekstilbransjen. Alle, fra bomullsplukkere i Kina til butikkansatte i Norge rammes av koronaviruset, men hardest rammes tekstilarbeiderne.

Koronakrisen gir tekstilarbeidere i Bangladesh en håpløs situasjon. Som i Rana Plaza i 2013, må arbeidere velge mellom en inntekt og egen sikkerhet. Samtidig løper kleskjeder fra regninga.

Verdens fiske og oppdrett har store utfordringer med bærekraft. Likevel mangler flere norske banker åpent tilgjengelige retningslinjer for å investere i fiskeselskaper, viser vår nye rapport.

4701 personer har signert Framtiden i våre henders innspill til en åpenhetslov, som kan sikre mer etiske arbeidsforhold og større åpenhet i næringslivet.

En dag har vi bekjempet koronaviruset. En dag skal alle på jobb og begynne å leve normalt igjen. Men på veien ut av koronakrisen bør vi skape en ny normal.

Hvordan kan vi vite om maten vår er brukbar eller ikke?

Tiltakene som skal hjelpe økonomien i krisen vi nå er inne i, må både holde hjulene i gang og bidra til langsiktig bærekraftig samfunnsutvikling. Her er våre forslag.

Koronakrisen viser at vi kan stå sammen i krise. I alt det vanskelige, kan vi ta med oss det gode fra denne krisen, til den største utfordringen av dem alle – klimakrisen.

EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi vil gi produsenter større ansvar for produkters levetid. Alt ligger til rette for at vi får en lovfestet rett til å reparere.