Hopp til hovedinnhold
  • Klima

Blandede følelser om ny regjerings­plattform

Publisert 15. oktober 2021
Foto: Arbeiderpartiet

Regjeringen Støre har skrevet sin plattform. Kan vi være fornøyde med resultatet?

Den nye regjeringsplattformen førte til en berg og dalbane av følelser. På noen områder har vi i Framtiden våre hender fått store gjennomslag, men på andre områder går utviklingen i helt feil retning.

Fortsatt oljeleting

Oljeletingen fortsetter, og det innføres ingen økonomiske grep for å fase ut olje- og gassnæringen.

Regjeringen viser med all tydelighet at de ikke tar FNs generalsekretærs beskjed om at alle land må slutte å lete etter ny olje og gass, på alvor.

Skal føre naturregnskap

Det skal settes ned et utvalg for naturrisiko og føres naturregnskap, men regjeringen viser ikke så godt hvordan den konkret har tenkt å håndtere naturkrisa. Flere tiltak peker i retning av nedbygging av natur.

Matkasteloven kommer

Regjeringen skal utarbeide en matkastelov! Mat skal ikke kastes, og frivillige avtaler er ikke nok for å halvere matsvinnet. Forrige regjering brøt løftet sitt her.

Dette har vi kjempet for siden 2016, og gleder oss nå til å jobbe for at loven blir så god som mulig.

CO2-avgiften økes

CO2-avgiften skal opp til «om lag» 2000 kroner fram mot 2030. «Om lag»-formuleringen kan være nyttig, for det kan hende at prisen på karbon må være enda høyere enn 2000 om vi skal nå klimamålene.

I tillegg skal de grønne skattene og avgiftene jobbe på lag med folk, geografisk og sosialt. Det er veldig bra, men: Hvordan folk blir kompensert, har mye å si. Vi ønsker å bruke pengene på å gjøre det enklere for folk og næringer i hele landet å ta grønne valg. Å bruke pengene på billigere bensin, som regjeringen antyder, låser folk inn i forurensing.

Ny handlingsplan for sirkulær økonomi

Det kommer en ny og forbedret handlingsplan for sirkulær økonomi! Det er ikke bare helt nødvendig fordi den forrige var mangelfull, men også helt topp for å skape grønne jobber samtidig som vi forbruker færre ressurser.

Mange tiltakspunkter ser lovende ut. Kanskje ser vi starten på slutten for sløsesamfunnet?

Klimamålene strammes til

Klimamålet strammes til 55 %, og disse kuttene skal tas i Norge.

Det skal utarbeides sektorvise mål med jevnlig og forpliktende oppfølging av hver næring – for alle sektorer.

Det kommer også en oppdatert klimaplan snart. Det er veldig bra, men: Om vi legger sammen den samlede effekten av regjeringens foreslåtte klimatiltak, kommer vi til å bryte klimamålene. Med andre ord: regjeringen (eller opposisjonen) må levere mer kraftfulle klimatiltak om de skal nå sine nye og bedre mål.