Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi er alle påvirket av og delaktige i finanssystemet, selv om vi ikke merker så mye til det i hverdagen. Finansmarkedene er med på å avgjøre hvilke varer som produseres og hvilke deler av økonomien som gjør det godt. Men altfor ofte setter investorer økonomiske hensyn over samfunn, miljø og klima.

Tema

Penger

Vi er alle påvirket av og delaktige i finanssystemet, selv om vi ikke merker så mye til det i hverdagen. Finansmarkedene er med på å avgjøre hvilke varer som produseres og hvilke deler av økonomien som gjør det godt. Men altfor ofte setter investorer økonomiske hensyn over samfunn, miljø og klima.

 
Klima- og miljøutfordringene krever mer produksjon av plantebasert mat.

Skadelige investeringer
Store selskaper truer altfor ofte menneskerettigheter, miljø og klima. Mennesker tvangsflyttes, vannkilder ødelegges, barn utnyttes og voksne får ikke en lønn å leve av. Finansbransjen støtter dette med sine investeringer.

Produksjon av kjøtt og melk krever import av store mengder soya og andre fôrråvarer

Fossile penger
Kull, olje og gass har gitt store fortjenester til investorer. Nesten alle sektorer i økonomien er avhengig av fossil energi – ikke bare olje- og gasselskaper. Fortsatt investering i fossil virksomhet viderefører problemet.

Maten er for verdifull til å kastes.

Bankenes rolle
Bankene våre investerer enorme summer på kundenes vegne. Du kan velge en bank med gode regler for investeringer, men forbrukermakt alene er ikke nok til å endre finansmarkedene.

For bærekraftig produksjon av mat med det beste for mennesker og miljø i sentrum

Norges sparegris
Mektige Oljefondet eier over én prosent av verdens aksjer. Et stort engasjement har gjort at oljefondet har fått retningslinjer for etikk og bærekraft. Men det er langt igjen før oljefondet er etisk og bærekraftig.

 
Scroll ned for mer
 

Mer bærekraftig finans

Vi arbeider for å endre finansaktørene slik at selskapene de investerer i ikke skader miljø og samfunn, men heller investerer i selskaper som er med på å utvikle verden i en mer bærekraftig og rettferdig retning. Vi kan alle være med på å vise at vi bryr oss, og gi retning for hva pengene våre skal investeres i.

 
oljefondet Oljefondet

Mange selskaper i oljefondet tar ikke miljøhensyn, klimahensyn eller respekterer ikke menneskerettighetene. Vi har jobbet for etisk styring av fondet siden starten, og bidratt til at kull, tjæresand, tobakk, våpen og etikkverstinger er ute. Men vi trenger enda bedre og strengere retningslinjer for å forhindre at vår rikdom bygger på andres fattigdom og på miljø- og klimaødeleggelser.

NaturrisikoNaturrisiko

Stadig mer tap av naturmangfold påvirker økonomien negativt. Våre sparepenger investeres fortsatt i selskap som forårsaker avskoging. Vi presser investorer og selskap til å stille krav til importert soya for å redusere avskoging, og å utelukke gruveverstinger. Finansaktører må skjønne risikoen for å påvirke naturen gjennom deres investeringer.

KlimaKlima

Vi må endre økonomien for å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Sivilsamfunnet har presset finansbransjen til å trekke seg ut av kull, tjæresand og selskaper som jobber mot klimalovgivning. For å omstille økonomien må finansaktører investere i tråd med klimakuttene som er nødvendige for å stoppe klimaendringene.

Menneskerettigheter Menneskerettigheter

Menneskerettighetsbrudd skjer systematisk over hele verden hver eneste dag. Både i produksjon av varer og mat, og i utvinning av mineraler og olje. Alle selskap bør jobbe for å redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd. Finansinstitusjoner kan redusere risikoen gjennom å stille tydelige krav til selskapene de investerer i.

Etisk bankguide Etisk bankguide

Etisk bankguide måler etikk og bærekraft hos en rekke banker på det norske markedet. Da kan du som kunde vite hvordan banken din investerer, slik at du kan påvirke banken din eller bytte bank. Guiden har skapt en positiv konkurranse blant bankene for å forbedre sine etiske retningslinjer.

Ansvar og åpenhetAnsvarlighet og åpenhet

Ansvarlighet og åpenhet i finansbransjen er helt grunnleggende for arbeidet med etikk og bærekraft. Åpenhet er nødvendig for skattlegging, ettersyn og for å stille finansbransjen til ansvar. Gjennom ansvarlig forvaltning, kan finansbransjen bidra til å skape positive virkninger av sine investeringer og påvirke selskaper positivt.

 
 

Utvalgt rapport

Klimaverstinger i Oljefondet - Investeringer som ikke når klimamålene

 

Klimaverstinger i Oljefondet - Investeringer som ikke når klimamålene

Blant de over 9000 selskapene i Oljefondet, finnes et stort antall selskaper som bidrar til uakseptable klimagassutslipp.

Last ned Flere rapporter
 

Slik jobber vi med finans

Vi sprer kunnskap

Vi sprer kunnskap

Vi jobber målrettet for å skape bevissthet om finansbransjens påvirkning på klima, miljø og samfunn. Vi skriver rapporter, holder kontakt med sentrale næringslivsaktører, arrangerer møter, og holder foredrag hvert år. Vi er synlige i media og informerer ulike målgrupper igjennom egne og andres kanaler.

Vi finner løsninger

Fokus på løsninger

Vi engasjerer folk og organisasjoner til å legge press på selskaper og myndigheter for et mer ansvarlig næringsliv. Vi gir også tips til hvordan banker og andre finansaktører kan gjøre mer etiske og bærekraftige investeringer.

Vi påvirker

Vi påvirker

Vi møter investorer, politikere og interesseorganisasjoner for å få til mulige og nødvendige endringer. Vi jobber for at både selskaper og finansaktører skal pålegges ansvar for klima, miljø og menneskerettigheter. Og vi samarbeider med andre organisasjoner som oss for å nå disse målene.