Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Valgte emner: {tags}

Viser dokumenter med emne Energi, Klima, Olje, Oljefondet. Vis alle

Notat: Internasjonale banker finansierer klimaødeleggelse Populær

7508 nedlastninger

Notat: Norske banker har ikke lenger aksjer i kullselskapene, men investerer milliarder i internasjonale banker som finansierer nytt kull, tjæresand og kontroversiell olje.

Av: Sigurd Jorde

Den rosa klimabløffen Populær

9605 nedlastninger

Den rosa klimabløffen

– Kan en bærekraftig laks fly til Kina?

Utredning om avvikling av taxfree ordningen Populær

7921 nedlastninger

Det vil gi samfunnsøkonomisk gevinst å avvikle taxfree-ordningen, ifølge denne rapporten skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Framtiden i våre hender. I dag subsidieres våre mest klimaskadelige og lange flyreiser til utlandet med avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk.

Så langt reiser vi i løpet av livet Populær

7545 nedlastninger

Så langt reiser vi i løpet av livet

I denne rapporten har vi beregnet at du og jeg - i løpet av vår levetid - vil reise 50 ganger rundt ekvator med forskjellige framkomstmidler, forutsatt at vi reiser som i 2015 og oppnår gjennomsnittlig levealder. Reisene skjer i alt vesentlig med personbil og fly. Vi vil reise over 25 ganger rundt ekvator med personbil og 18 ganger med fly.

Rapporten er skrevet av Liv Thoring.

Formosa: Norske investeringer bak Vietnams største miljøkatastrofe Populær

7705 nedlastninger

Formosa: Norske investeringer bak Vietnams største miljøkatastrofe

Arbeidsnotat av Ingrid Stolpestad

Oljefondet og flere norske banker har investert store beløper i selskapet som står bak utslippet som omtales som Asias største miljøskandale. Oljefondet er inne i tre av dette selskapets fem morselskaper med 3,5 milliarder kroner. Klp og Handelsbanken har investert om lag 135 millioner til sammen.

The promise of sustainable investing Populær

11128 nedlastninger

The promise of sustainable investing

Oljefondet anses å være en ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, men er det nåværende mandatet til verdens største fond rustet til å møte utfordringer på etikk og miljø i framtiden?

Rapporten er skrevet for blant andre Framtiden i våre hender av Sony Kapoor med assistanse fra Linda Zeilina

Oljefondet og Borneo Populær

6999 nedlastninger

Oljefondet og Borneo

I dette notatet vil vi se nærmere på det norske oljefondets (Statens pensjonsfond utland) investeringer i selskaper som på ulike måter er involvert i ødeleggelse av regnskog og krenkelse av urfolks rettigheter på Borneo. Notatet er et supplement til casestudien «The role of the Norwegian banks in the Borneo Crisis» av Etisk Bankguide Norge, som analyserer norske bankers investeringer i fem selskaper som på ulike måter er eller har vært innblandet i kritikkverdige forhold på Borneo.

The role of Norwegian banks in the Borneo crisis Populær

5619 nedlastninger

The role of Norwegian banks in the Borneo crisis

Denne casestudien er skrevet av Etisk Bankguide, som er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Casestudien er del av Fair Finance Guide Internationals metodiske tilnærming. Etter å ha gjennomgått og analysert bankenes policy på 13 ulike temaer i den store baselineundersøkelsen som førte til en rangering av 13 norske banker, er case-studiene en undersøkelse av hvordan bankene følger opp sin policy i praksis. Casestudien tar for seg norske bankers investeringer på øya Borneo, som er delt mellom Malaysia og Indonesia.

Klimaverstinger i oljefondet Populær

5259 nedlastninger

Klimaverstinger i oljefondet

I 2016 ble retningslinjene for Oljefondet endret. Klimakriteriet åpnet opp for at selskaper kan utelukkes fra fondet, dersom de slipper ut en uakseptabel mengde klimagasser. Ett år senere er det ingen selskaper som er utelukket fra Oljefondets et slikt grunnlag.

I rapporten «Klimaverstinger i Oljefondet» foreslår Framtiden i våre hender hvordan klimakriteriet kan virke i praksis. Rapporten tar for seg investeringer i selskaper og sektorer som er spesielt skadelig for klima.

Forfatter Ingrid W. Stolpestad

Norge på flytoppen Populær

13893 nedlastninger

Norge på flytoppen

Tre av Europas 16 mest trafikkerte flyruter er norske innenriksruter, og 5,2 millioner nordmenn flyr like mye innenriks som 50 millioner EU-borgere. Siden 2005 har Norge doblet flytrafikken, og hvis flybransjen får det som den vil, skal vi mer enn doble trafikken enda en gang fram mot 2050.

Tre for prisen av en Populær

7400 nedlastninger

Kutt i kjøttproduksjon hjelper miljø, selvforsyning og matsikkerhet

Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matsvinn Populær

9485 nedlastninger

Beregner klimagassutslipp, energiinnhold og arealbeslag fra norsk matsvinn i 2015.

Divestment done and divestment to do Populær

5943 nedlastninger

Divestment Done and Divestment To Do- The Norwegian Government Pension Fund and Coal

Published by urgewald, Framtiden i våre hender and Greenpeace Norway
Author: Heffa Schücking

A year ago, the Norwegian Parliament took a historic decision to move the Government
Pension Fund Global (GPFG) out of thermal coal. The Parliament determined that
companies should be excluded if they “base 30% or more of their activities on coal,
and/or derive 30% of their revenues from coal.”1 This was an important break-through as
the 30% threshold established a new benchmark for divestment actions of large investors.
Only months after the Norwegian decision, the world’s largest insurance company, Allianz,
undertook a coal divestment action of its own based on the GPFG’s 30% threshold.2 And
other investors such as KLP and Storebrand, which had already undertaken divestment
actions, have now tightened their thresholds to keep up with the trail blazed by the
Norwegian Parliament.

This briefing provides a “snapshot” of how the world’s largest coal divestment action is
progressing. To this end, we have analyzed the GPFG’s holdings list from December 31st
2015 as well as the implementation guidelines laid out by Norway’s Finance Ministry.
Although the divestment action is not due to be completed until the end of 2016, we wish
to draw attention to some weaknesses that could diminish the scope and impact of the
Storting’s decision if they are not addressed.

På kornet – harde fakta om norsk kornimport Populær

8627 nedlastninger

Norge har mer enn doblet importen av korn og kornvarer de siste femten årene. Det skyldes en kraftig økningen i antall kjøttproduserende husdyr, og at ku og sau spiser stadig mer kraftfôr på bekostning av gress. I tillegg har den norske kornproduksjonen gått ned. Det forventes en ytterligere dobling i den norske kornimporten i årene framover, som følge av gjeldende norsk landbrukspolitikk. Dette kan bli et stort problem, fordi verdensbefolkningen øker, samtidig som den globale kornproduksjonen er usikker.

En framtid du ikke vil ha Populær

33180 nedlastninger

Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser

Jakten på den siste olje Populær

10586 nedlastninger

I rapporten «Jakten på den siste olje – et klimaperspektiv på Statoils internasjonale satsing» har Framtiden i våre hender tatt et dypdykk i Statoils rapporter og strategier: Statoil møter synkende produksjon i Norge med en internasjonal offensiv. Men denne satsingen truer Norges klimamål og binder Statoil til oljeproduksjon lenge etter at oljen må ta slutt, viser en rapporten.

Fossil jord - Kartlegging av torvinnholdet i jordprodukter på det norske markedet Populær

10376 nedlastninger

Skrevet på oppdrag for Avfall Norge, april 2015

Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Populær

10500 nedlastninger

Etisk og bærekraftig investeringsvirksomhet er et felt i stadig utvikling. Aktørene på det norske markedet har utviklet en rekke ulike tilnærminger til, og strategier for å ivareta etiske og bærekraftsmessige hensyn i sine investeringsunivers. I "Forvaltning for framtiden?-Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere" kan du lese at relativt lite har skjedd i tilbudet av spesialiserte etiske og bærekraftige fond. Mer har skjedd i arbeidet med å underlegge hele porteføljen kriterier for etikk og bærekraft, men det er stor variasjon i hvorvidt ambisjonener om etikk og bærekraft gjenspeiler seg i konkrete grep i kapitalforvaltningen og i hvor åpne forvalterne er om arbeidet de gjør.


Ren utvikling eller ren business Populær

9645 nedlastninger

Hvert år tjener den norske staten over 70 millioner kroner på vannkraft i Nepal. Norge vekker sinne og beskyldes for grådighet for sin høye strømpris til det fattige landet. I Norge har Khimti-vannkraftverket blitt beskrevet som en suksess; det leverer strøm etter planen og inntekt til eierne. Kritikken i Nepal mot Khimti har aldri vært nevnt av de norske eierne eller funnet veien til norske medier. Framtiden i våre hender har analysert kritikken mot Khimti i rapporten «Ren energi eller ren business – Hvorfor er Nepal så sinte på SN Powers vannkraftanlegg i Khimti?».

Dirty & Dangerous: Oljefondet er skitnere enn du trodde Populær

7173 nedlastninger

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje.

Report Coal and Climate in Kalimantan 2013 Populær

9487 nedlastninger

More than 18 billion kroners earned on Norwegian oil is invested in companies involved in Indonesian coal production. Indonesia's coal production has increased fourfold over the last ten years, with severe impact on environment, soil and development, according to this investigation by Future in our hands (Framtiden i våre hender).

Norsk forbruk og miljøet Populær

13878 nedlastninger

I 2012 gikk husholdningenes gjennomsnittsinntekt opp, men folk sparte mer. Forbruket vokser, men ikke så kraftig som i enkelte tidligere perioder.

Framtiden i våre hender gir for nittende gang ut rapporten som ser på utviklingen av forbruket vårt over tid sammenlignet med året før. Rapporten ser på hvilke typer forbruk som medfører de største ressurs- og miljøbelastningene. Den ser på utslipp og avfallsproduksjon knyttet til forbruket og på enkelte økonomiske forhold og politiske initiativ med mulig betydning for forbruksmønsteret.

Et klimavennlig oljefond Populær

12212 nedlastninger

Oljefondets investeringsprofil bidrar til å øke de globale utslippene av klimagasser. Oljefondet og Norge kan bli en internasjonal pådriver, og bidra til å snu utviklingen i en grønn retning. Finansdepartementet må endre investeringsprofilen og sikre grønn forvaltning for fremtiden. Denne rapporten kommer med anbefalinger til hvordan det kan gjøres.

Miljø på matfatet: Hvordan kan vi spise mer miljøvennlig? Populær

10049 nedlastninger

Her kan du lese om hvordan matvalgene våre påvirker miljøet, herunder klimagassutslipp, ressursforbruk og annen forurensning.

Rapporten er et utdrag fra Forbruket i et miljøperspektiv 2012.