Hopp til hovedinnhold

Ressursside for Plastutfordringen

Bruk-og-kast av plast og konsekvensene dette overforbruket av plast fører med seg har vi alle et forhold til i 2024. Plast i seg selv er ikke nødvendigvis problemet, men når mengden plast overskrider hva våre menneskelige og teknologiske avfallssystemer- og naturen selv klarer å rydde opp i – ja, da står vi i en Plastutfordring.

Hva er Plastutfordringen?

Plastutfordringen er en konkurranse hvor skoleklasser i 14 dager konkurrere mot andre medelever, klasser og skoler om hvem som kan redusere sitt eget og samfunnets plastforbruk og -forsøplingen mest- og best mulig. Her får elevene poeng når de utfører en eller flere av disse aktivitetene som kan loggføres.

Vi som enkeltpersoner kan gjøre mange tiltak i hverdagen for å redusere forbruket vårt, men går vi sammen og gjør de samme tiltakene, kan vi påvirke enda mer. Dette kan igjen bidra til å påvirke til endring på strukturelt nivå, og det er dit vi må! Poengene skal gjenspeile hvor stor påvirkning en aktivitet har på omverdenen.

5 poeng - individuell påvirkning
For eksempel: aktiviteter du kan gjøre på egen hånd uten å måtte kommunisere med- eller påvirke andre.

10 poeng - sosial påvirkning

For eksempel: Å gi komplimenter, snakke med noen, inspirere, motivere venner, familie, medelever eller en lokal butikk.

15 poeng - lokal påvirkning

For eksempel: Å gi komplimenter, snakke med, inspirere eller motivere samfunnsorgan som organisasjoner, bedrifter, politikere og kommuner.

Plastutfordringen gjennomføres med den digitale plattformen levert av Ducky hvor hver elev får en egen bruker. Ducky er designet for å gjøre det morsomt og enkelt for elevene å gjennomføre aktiviteter og endre vaner gjennom konkurranse og fellesskap.

Konkurranseperiode: 1. runde: Oktober-november 2024, 2. runde: februar 2025

Framtiden i våre hender holder dialogen med kontaktperson på hver skole og deler nødvendig informasjon og materiell gjennom e-post i forkant og gjennom konkurranseperioden. Ducky yter teknisk hjelp og støtte underveis og kan nåes på e-post [email protected].