Hopp til hovedinnhold

Sirkulær

Sirkulær er en praktisk og flerfaglig undervisningspakke hvor elevene sammen går fra sløsing til løsning i sitt lokalsamfunn. Pakken består av flere ulike ressurser lærere kan velge å benytte på veien fra prat til praksis i løpet av skoleåret 24/25!

Elever reddet mat fra å bli matsvinn og brukte ureiste råvarer til å lage et festmåltid. Til bords hadde de politikere som fikk smake på godsakene. Målet var å påvirke dem til å føre en bedre landbrukspolitikk, med fokus på mindre sløsing og mer løsning. (Foto: Lars Vingelsgård, Nord Østerdal VGS)

→ Påmelding til Sirkulær 2024

Frist for påmelding: 31. mai 2024

Hvilke ressurser får elevene tilgang til i Sirkulær

På workshopen fokuserer vi på konkrete sirkulære eksempler som elever ved andre videregående skoler har testet og gjennomført. Deretter skal elevene selv i gang med å idédrodle rundt mulige sirkulære løsninger i sin hverdag, på sin skole eller i sitt nærmiljø.
Flere av eksemplene i Sirkulær-guiden har vi testet og gjennomført i godt samarbeid med elever, lærere og eksterne aktører. Her bygger bygg- og anleggselever fra Skjetlein videregående drivhus av vinduer som egentlig skulle kastes.

Hvem kan være med på Sirkulær 2024?

Vi ønsker å tilby Sirkulær gratis til alle skolene som ønsker å delta, men det fordrer at vi får dekket finansieringen ved hjelp av eksterne aktører som fylkeskommuner og stiftelser. Hittil har vi med oss de flotte aktørene under med på laget, som dekker deltagelsen til et ulikt antall skoler i sin region! Meld dere på i påmeldingsskjema nå, for her er det førstemann til mølla!

Hvem var med på Sirkulær 2023?

Høsten 2023 ble Sirkulær gjennomført for første gang og vi takker alle skolene som deltok. Skolene representerte de 5 fylkene: Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark.

Byåsen videregående skole - Gratulerer med Årets sirkulær-insj 2023!
Fyllingsdalen videregående skole - Gratulerer med 1. plassen i Plastutfordringen!

Takk til alle andre deltakende skoler for god innsats og viktig påvirkningsarbeid:

Samisk videregående skole og reindriftsskole, Ålesund videregående skole, Akademiet videregående skole Ålesund, Storsteigen videregående skole, Måløy videregående skole, Charlottenlund videregående skole, Os Gymnas, Vinstra videregående skole, Hamar videregående skole, Høyanger videregående skole, Eid videregående skole, Fusa videregående skole, Flora videregående skole, Askøy videregående skole, Tertnes videregående skole, Oppdal videregående skole, Trondheim Katedralskole, Thora Storm videregående skole

Vi retter også en stor takk til støttespillere som muliggjorde at disse skolene fikk delta på Sirkulær 2023!

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Hanne Mork Hamre

Prosjektleder Ålesund

Tlf: 48214453

E-post: [email protected]