Hopp til hovedinnhold

Sirkulær 2023

Sirkulær er et gratis tilbud om et praktisk og flerfaglig skoleopplegg til Vg1 om et mer sirkulært samfunn, med fokus på plast, tekstil, matsvinn og bygg. Vi retter oss inn mot både studiespesialiserende- og yrkesfagelever, og dekker alt fra fag som norsk til markedsføring, matematikk og bygg- og anlegg. Bli med å gå fra sløsing til løsning!

Foto: Sebastian Dahl

Plast i havet og hauger med tekstiler i ørkenen i Chile. Dette er bilder som synliggjør overforbruk, og vårt bruk-og-kast-samfunn. Vi bruker mer plast, klær, ting enn det vi klarer å rydde opp etter oss: verken naturen selv eller våre teknologiske avfallssystemer. Vi må gå fra sløsing til bærekraftige og sirkulære løsninger!

Det får vi til gjennom å forstå hvordan vi blir påvirket og hvordan vi kan påvirke, spesielt gjennom skjermen og all kommunikasjon som skjer der. Spesielt relevant er dette på senhøsten da Black Friday-annonser inntar våre skjermer. Dette fokuserer Sirkulær på, som kobler bærekraft, påvirkning og livsmestring gjennom aktuelle caser.

Påmelding for Sirkulær 2023 er nå stengt. Alle skoleklasser kan likevel delta i Sirkulær-insj frem til 28. November og konkurrere om en premie til en verdi av 10 000 kr! Se mer informasjon under.

Hvem er allerede med på Sirkulær?

Vi ønsker å tilby Sirkulær gratis til alle skolene som ønsker å delta, men det fordrer at vi får dekket finansieringen ved hjelp av eksterne aktører som fylkeskommuner, renovasjonsselskaper og stiftelser. Hittil har vi med oss disse flotte aktørene med på laget, som dekker deltagelsen til skoler i sin region!

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Hanne Mork Hamre

Prosjektleder Ålesund

Tlf: 48214453

E-post: [email protected]