Hopp til hovedinnhold

I 50 år for en grønn og rettferdig framtid

Framtiden i våre hender blir stiftet 25. april i 1974 på et folkemøte i Nadderudhallen i Bærum. (Foto: Espen Wæhle)

I år er det 50 år siden Framtiden i våre hender ble stiftet. Siden 1974 har vi arbeidet for et forbruk som planeten kan tåle og mer rettferdig ressursfordeling. Filosof Arne Næss og tidligere statsminister Einar Gerhardsen stilte seg bak målene i oppropet som for 50 år siden var starten for organisasjonen. Ville du?

«Vi kan bidra til å snu dagens vanvittige utvikling, hvis vi går sammen om det: Hvis ingen forandring skjer, er mer enn halvparten av alle barn som lever i dag, dømt til å dø av sult og mangelsykdommer før de blir voksne. Fordi verdens flertall ikke engang har tilstrekkelig mat.

Våre største problemer skyldes overflod og sløsing. Vårt økende overforbruk peker mot en katastrofe også for våre etterkommere.

Likevel har vi som mål å øke forbruket! Vi må snart forstå at i en verden hvor flertallet lider nød, finnes det viktigere ting å bruke produksjonsinnsatsen til enn luksus, mote- og prestisjevarer. All fornuft tilsier at vi må satse på andre verdier enn de materielle, hvis dagens og fremtidens problemer skal kunne løses. Derved kan vi også skape et sunnere samfunn hos oss:

- Et samfunn hvor bevarelse av natur og dyrkingsjord betyr mer enn økonomisk vekst.
- Et samfunn hvor stress, konkurranse og ting-begjær kan erstattes av naturlig livsopplevelse og omsorg for våre vanskeligstilte.
- Og hvor man har råd til å skape menneskelige forhold på arbeidsplasser og i skoler.

Vi har ikke lenger lov til å si at dette er et vakkert, men urealistisk mål. Uansett hvor vanskelig det måtte være, så er dette det eneste menneskelige mål vi kan arbeide mot. Og vi kan ikke vente på andre. Hvis et land viser en ny kurs, kan flere følge etter.»


Framtiden i våre henders oppstartsmøte i Nadderudhallen i 1974. Kopirett: NRK. Gjengitt med tillatelse.

Utvalgte høydepunkter gjennom 50 år

25. april 1974

Framtiden i våre hender stiftes

Selve oppstartsmøtet 25. april ledes av Erik Dammann i Nadderudhallen med nærmere 3000 personer i salen. Bakgrunnen for engasjementet var boka Fremtiden i våre hender fra 1972. Etter møtet ble det opprettet et eget informasjonssenter i Oslo.

01. januar 1975

Kampanje oppfordrer til kjøttkutt

Spis sunt, hjelp et barn - En informasjonskampanjesom oppfordrer folk til å bytte to av ukens kjøttmiddager med sunn og billigere vegetarmat. Spar penger og støtt et barn i «u-land».

01. januar 1976

Einar Gerhardsen blir medlem

Statsminister og landsfader Einar Gerhardsen melder seg inn i Framtiden i våre hender. "– Vi skal jo ha det godt, men det vil ikke bare si å ha penger og ting, uttalte han i et intervju den gangen."

18. april 1978

Oppretter Utviklingsfondet

Utviklingsfondet stiftes av medlemmer i Framtiden i våre hender. Ønsket var å opprette et “u-landsfond” som skulle sørge for at det FIVH-medlemmer sparte på nedsatt forbruk, ble brukt til utviklingsprosjekt i Sør.

13. august 1979

Fordeling og rettferdighet inn i skolen

Skolelauget ble dannet med formål om å fremme undervisning om globale forhold og fordeling. 400 lærere meldte seg spontant. En undervisnings-avis ble spredd til skoler i mange tusen eksemplarer.

25. februar 1982

Right livelihood award

Erik Dammann og Framtiden i våre hender mottar prisen Right Livelihood Award for «å utfordre vestlige verdier og livstiler, og for å promotere en mer ansvarlig holdning til miljøet og den tredje verden.»

01. januar 1984

Forskning på bærekraftig utvikling

Ildsjeler fra Framtiden i våre hender får med seg 17 organisasjoner til oppstarten av Alternativ Framtid, et norsk forskningsprosjekt knyttet til bærekraftig utvikling. Programmet eksisterte til 1996, senere videreført som ProSus som ble et universitetsprogram underlagt Senter for utvikling og miljø ved UiO.

12. mars 1986

Symbolsk rettsak mot Brundtland, Five og Bondevik

Linn Ullmann representerer Framtiden i våre hender under rettferdighetssaken der partilederne Kaci Kullmann Five, Høyre, Kjell Magne Bondevik, Kr.F., og Gro Harlem Brundtland, Ap, for ikke å ta nøden i den fattige verden på alvor, og for å føre en politikk som truer naturgrunnlaget.

01. januar 1992

Miljøseier i høyesterett

I 1991 fikk Framtiden i våre hender og Naturskyddsforeningen i Strømstad medhold i Eidsivating lagmannsrett for at miljøvernorganisasjoner har rett til å fremme erstatning i tilfeller der det har forekommet ulovlige utslipp til friområder. Problemstillingen ble senere løftet til høyesterett, og i 1992 vant FIVH frem i rettsapparatet med en prinsipiell dom som omhandlet miljøvernorganisasjoners rett til å saksøke bedrifter for brudd på forurensningsloven.

01. januar 1997

Kampanje mot tropisk tømmer

Tømmer- og hagemøbelkampanjen startes av Framtiden i våre hender og Regnskogsfondet i samarbeid med flere organisasjoner. Kampanjen viser hvordan tømmer som kan kjøpes på det norske markedet bidrar til ødeleggelse av regnskog. Arbeidet banet vei for et nasjonalt forbud mot tømmer fra Burma i 2009 og flere andre gjennomslag.

01. januar 1998

Kjøpefri dag etableres

Hensikten var å oppfordre folk til å avstå fra å handle og synliggjøre en mindre materialistisk livsstil.

01. januar 2004

Oljefondet får etiske retningslinjer

Framtiden i våre hender var en svært sentral aktør for å få etiske retningslinjer på plass i Oljefondet. Dette skjedde over mange år gjennom avsløringer av hvordan oljepengene investeres, rapporter og politisk påvirkningsarbeid. Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa i 2001 «Det vil virke meningsløst å innføre etiske særregler for oljefondet», men det som virket umulig ble og er mulig!

15. oktober 2003

“Gi oss jula tilbake” lanseres

Dette var en kampanje og markering mot den økende kommersialiseringen og kjøpepresset som starter stadig tidligere.

01. januar 2007

Tekstilarbeidernes situasjon løftes

Framtiden i våre hender tar initiativ til og oppretter Clean Clothes Campaign-Norge, i samarbeid med Changemaker og Handel og Kontor. Det er startskuddet for en årelang satsing og kampanje for å bedre tekstilarbeidernes rettigheter.

01. januar 2011

Gjennomslag for klage mot gruveselskap

Fullt gjennomslag i klagen mot norske gruveselskap på Filippinene. Framtiden i våre hender har fulgt selskapet siden 1999 og klaget det inn til OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Der ble det slått fast at Intex hadde brutt menneskerettighetene på Filippinene. Miljøkonsekvensene av nikkelutvinningen risikerte å ødelegge matproduksjonen og var ikke blitt utredet.

01. januar 2011

Kjøttfri mandag inn på dietten

Framtiden i våre hender starter sammen med Grønn Hverdag kampanjen «Kjøttfri mandag». Kjøttfri mandag ble innført i forsvaret, og en rekke folkehøyskoler, universiteter, skoler og barnehager innførte kjøttfrie dager. Matkjedene startet også med flere ferdigretter uten kjøtt etter kampanjevirksomhet.

01. januar 2013

Klesgiganter presses til åpenhet

Gjennom kampanjen «Vreng Kleskjedene» publiserer flere kleskjeder hvilke fabrikker de produserer klær ved, gjennom å legge sine leverandørlister ut på egne nettsider. Blant selskapene var H&M, Lindex, og Varner-gruppen.

01. januar 2014

Tekstilindustriens skyggesider når ut til millioner

Sammen med Hacienda og Aftenposten lager vi en nett-serie der tre norske ungdommer reiser til Kambodsja for å møte dem som syr klærne våre. Mer enn 20 millioner ser nettserien og den blir solgt til TV-kanaler og vist på festivaler og arrangementer over hele verden. I 2015 får serien Gullruten.

01. januar 2015

Mindre ødeleggelse av myr til hagejord

Framtiden i våre hender kartlegger bruk av miljøskadelig torv i hagejord. En påfølgende kampanje resulterer blant annet i at Plantasjen begynner å selge torvfrie alternativ og at norske myndigheter senere innfører tiltak for å bremse nedbygging av myr.

01. januar 2015

Pårørende etter Rana Plaza får kompensasjon

5000 tekstilarbeidere og pårørende etter Rana Plaza-ulykken får erstatning etter vedvarende press fra Framtiden i våre hender og en rekke organisasjoner og fagforeningene i hele verden.

01. januar 2015

Palmeoljekampanje gir resultater

Vi starter Palmeoljekampanjen sammen med Grønn Hverdag og Regnskogfondet. Etter at Grønn Hverdag legges ned, blir flere ansatte og arbeid derfra innlemmet i Framtiden i hender hender. Det fører til blant annet en kampanje som resulterer i at Nidar faser ut palmeolje av sjokolader som Smash.

15. mai 2015

Oljefondet selger seg ut av kullselskaper

Etter flere år med avsløringer og kampanjer fra Framtiden i våre hender og andre organisasjoner beslutter Stortinget at Oljefondet skal selge seg ut av de verste kullselskapene.

18. april 2016

Norske banker ut av kontroversielt oljerør i USA

DNB og KLP med flere selger seg ut av oljerørledningen Dakota Access etter press fra blant annet Framtiden i våre hender og Greenpeace.

23. april 2018

Atom-exit fra Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen annonserer på direkten på Dagsnytt 18 at de kvitter seg med sine aksjer i atomvåpen. Dette skjer etter avsløringer og press fra Framtiden i våre hender.

04. april 2018

Princess og KID signerer en livreddende sikkerhetsavtale

Dette skjer etter oppfordring fra Framtiden i våre hender og gir tekstilarbeiderne i Bangladesh økt trygghet.

01. mai 2019

Oljefondet fjerner fossilinvestering for rundt 70 milliarder kroner

Vi har jobbet for at oljefondet skal ut av all fossil energi i mer enn 10 år og feirer dette som et stort fremskritt.

24. august 2021

Stortinget vedtar Åpenhetsloven

Siden 2015 har Framtiden i våre hender jobbet for en lov som gir forbrukere og organisasjoner rett til å vite under hvilke forhold varer er produsert. Etter en lang lovprosess blir Åpenhetsloven vedtatt og gjeldende for 9000 selskaper.

01. september 2022

Mottar Bergesensprisen

Framtiden i våre hender får prisen for arbeidet for å bekjempe natur og klimakrisen og innsatsen mot matsvinn.

01. oktober 2023

Strengere miljøkrav for tekstilindustrien er på vei

Vi deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen, som for første gang skal forslår nye miljøkrav for en uregulert tekstilindustri. Der får vi gjennomslag for at det bør bli dyrere å selge billige plastklær, og for at kleskjedene må ta mer ansvar tekstilavfall.

03. januar 2024

Forslag til matkastelov

Regjeringen mottar forslag til en matkastelov fra matsvinn utvalget som Framtiden i våre hender har deltatt i. Vi har arbeidet siden 2016 for å få innført en forpliktende matkastelov som skal redusere matsvinnet i matbransjen.

08. januar 2024

Første nasjonale klimaregnskap for forbruket

Etter press fra Framtiden i våre hender lages det første offisielle forbruksbaserte klimaregnskapet for Norge. Dette er første skritt for å kutte utslipp fra forbruket vårt som tidligere ikke har blitt tatt med klimastistikken.

Les vårt jubileumsmagasin