Hopp til hovedinnhold

Framtiden i våre hender 50 år!

Vil du bidra med årets viktigste bursdagsgave? 🎉 I år er det 50 år siden Framtiden i våre hender ble stiftet og sakene vi jobber for er mer aktuelle enn noen gang. Det enorme overforbruket fortsetter å øke, samtidig som naturressursene minker og effektene av klimaendringene blir tydeligere for hver dag.

1974-2024: Framtiden i våre henders første leder og initiativtaker Erik Dammann og nåværende leder Anja Bakken Riise. (Foto: Ihne Pedersen)

Din støtte er avgjørende i arbeidet for en mer bærekraftig og rettferdig verden. 🌍

→ Hva bidrar jeg til?

  • Sette overforbruk på dagsordenen
    Din støtte bidrar til at vi kan jobbe for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

  • Mindre matsvinn og mer bærekraftig matproduksjon
    Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimautslippene. Vi jobber for å kutte i matsvinnet, redusere kjøttforbruket og øke produksjonen av norsk plantebasert mat.

  • Bærekraftig tekstilindustri
    Produksjon av tekstiler og sko har stor innvirkning på miljø og arbeidere. Du er med på å påvirke både næringsliv og politikere til å sikre respekten for arbeidere og natur. Vi jobber for at klesindustrien skal bremse overproduksjonen og gi trygge arbeidsforhold for tekstilarbeiderne.

Skal vi bekjempe klima og miljøkrisa må vi bekjempe overforbruket. Du bidrar til gjennomslag!

Tusen takk! 🧡

Gi et engangsbeløp!

Vipps til #9090
Scan QR-koden, eller åpne Vipps-appen og skriv inn 9090

Kort eller Paypal
Klikk her for å bruke kort eller Paypal til å betale.

Sett inn penger på kontoen vår
Sett inn penger på kontonummer 1254.63.91467.