Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Kvinner med krav til Nike

Publisert 08. mars 2022
Keo Chenda, nestleder i fagforeningen ved Violet Apparel før fabrikken stengte. Foto: Sina Marx

I Kambodsja kjemper fortsatt 1200 arbeidere, nesten alle kvinner, for kompensasjon etter at fabrikken de jobbet ved ble stengt over natten for to år siden. Fabrikkeieren skylder på pandemien – fagforeningene krever at Nike tar ansvar.

Fabrikken Violet Apparel eies av leverandøren Ramatex som har fabrikker i syv asiatiske land. Sportsgiganten Nike er en mangeårig, stor kunde som kjøper fra rundt 15 av Ramatex sine produksjonssteder. Organisasjoner over hele verden krever nå at Nike bruker sin innkjøpsmakt og presser Ramatex om å betale full kompensasjon. Kravet er på 343 147 USD i sluttkompensasjon, i tillegg til 1 048 120 USD i annen erstatning. Hvis Ramatex fortsatt nekter, vil ansvaret falle på Nike – et selskap som sist år betalte ut hundrevis millioner amerikanske dollar til sine aksjonærer.

Nike nekter

Nike har gang på gang blitt bedt om å ta ansvar for arbeidernes vanskelige situasjon, men de nekter. Selskapet hevder at de ikke har hatt produksjon i Violet Apparel etter 2006 og følgelig ikke har ansvar for å løse arbeidernes situasjon. Fagforeningen som støtter arbeidernes kamp kan derimot dokumentere at produksjonen av Nike-varer skjedde så sent som i 2019. Nike har innflytelse nok til å sikre at arbeiderne får de pengene de har krav på.

En av de få kvinnelige fagforeningslederne på nasjonalt nivå er Yang Sophorn. Hennes fagforening, The Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU), har støttet arbeidernes kamp for kompensasjon helt siden fabrikken stengte dørene.

– Disse kvinnelige arbeiderne har jobbet og bidro til profitt for både Nike, Matalan og fabrikkeieren i mer enn 10 år. De har en plikt å behandle dem rettferdig og gi dem kompensasjon i stedet for å skylde på pandemien, sier Yang Sophorn.

Åpenhetsloven: nye krav til innsats og åpenhet

Denne saken kan bli en av de første hvor selskaper testes opp mot den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli. Det er en lov som vil gjøre at bedrifter i langt større grad må ta ansvar for arbeidsforhold og menneskerettigheter i sin leverandørkjede. Frem til nå har arbeidet for anstendige arbeidsvilkår og en levelønn vært myntet på selskapenes frivillige innsats. Med den nye loven må de drive business i tråd lovens krav - å ivareta menneskerettigheter og være langt mer åpne om hva selskapene konkret gjør på området.

Hvis selskapenes leverandører er involvert i saker hvor arbeiderne eller fagforeningsrepresentanter ved produksjonsstedet er utsatt for urettmessig behandling – for eksempel, manglende rettmessig kompensasjon eller fagforeningsknusing - må de bidra til erstatning eller gjenoppretting.

Vil du bidra til at arbeideren får kompensasjonen de har krav på? Bruk et minutt på denne internasjonale underskriftskampanjen som går rett til Nike!