Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Kleskjedene må ta korona-ansvar!

Publisert 24. mars 2021
Tekstilarbeidere i Bangladesh kjemper for å få lønnen de har rett på. Foto: Anne Bienias/#PayYourWorkers

For bare ti øre mer per t-skjorte kan selskaper som Nike sørge for at arbeidere klarer seg igjennom koronakrisen. Kleskjedene må gi koronahjelp til arbeiderne nå!

Millioner av tekstilarbeidere verden over har mistet jobbene sine, eller må jobbe mindre, som en følge av koronapandemien. De fleste arbeiderne er kvinner, som før pandemien hadde en så lav lønn at de ikke dekket de grunnleggende behovene til arbeiderne og deres familier.

Nå får mange ikke engang utbetalt lønn for arbeid de allerede har gjort, når fabrikker plutselig har stengt dørene.

Arbeiderne i land som Kambodsja og Bangladesh har ingen sparepenger å falle tilbake på, eller andre former for sikkerhetsnett. Nå har de få muligheter for å finne nytt arbeid, så mange tvinges til å ta opp lån for å overleve.

Nike tar ikke ansvar for arbeiderne

Nike er en såkalt supervinner, som er selskaper som har klart seg godt gjennom pandemien og hadde god fortjeneste i 2020. Selskapet gikk med et heidundrende overskudd i 2020, og selv i et år hvor pandemien preget hele bransjen betalte de ufattelige 384 millioner dollar i utbytte til sine aksjonærer. Det var 11 prosent mer enn utbyttet året før.

Llikevel vil ikke selskapet bidra til en løsning for arbeidere som har mistet jobben. 833 arbeidere som jobbet ved fabrikken Violet Apparel i Kambodsja får derfor ikke sluttkompensasjon på sammenlagt 343.174 amerikanske dollar, etter at fabrikken i juni 2020 plutselig stengte dørene. Dette er bare ett av mange eksempel.

Nike kan, og må, sørge for at arbeiderne ikke betaler prisen for koronakrisen.

Globale krav til multinasjonale selskaper

En koalisjon av mer enn 200 organisasjoner og nettverk i 40 land reagerer sterkt på at tekstilarbeidernes rettigheter og økonomiske situasjon har blitt drastisk forverret det siste året. Framtiden i våre hender, Clean Clothes Campaign og store fagforeningsforbund, slik som UNI Global Union, er noen av støttespillerne.

Framtiden i våre hender støtter kampanjen #PayYourWorkers sitt krav om at Nike, og andre kleskjeder som Amazon og Next, må:

  • Sikre tapt inntekt for tekstilarbeidere under koronakrisen, og sluttkompensasjon der fabrikken har gått konkurs.
  • Bidra til et lønnsgarantifond, ved å betale en øremerket andel på klærne de kjøper. Slik kan de sørge for at arbeiderne ikke blir stående uten betaling når kriser rammer i framtiden.
  • Sikre at arbeiderne kan organisere seg i fagforeninger og forhandle frem bedre arbeidsforhold.

Et lønnsgarantifond er et helt nødvendig tiltak for å sikre et minimum av sosial beskyttelse, og vil bidra til at arbeidere ikke vil stå på bar bakke under fremtidige kriser.

Omfattende lønnstyveri

Nike er bare en av flere selskaper som er i søkelyset. Tekstilarbeidere som syr klær for en rekke internasjonale klesaktører, som H&M og Levi’s, har blitt hardt økonomisk rammet det siste året, viser en ny rapport. I syv av åtte saker ved ulike fabrikker har sammenlagt 9843 tekstilarbeidere fortsatt ikke fått utbetalt pengene de har krav på. Dette til tross for at arbeiderne er i en krisesituasjon.

Manglende støtte fra selskapene er stikk i strid med deres egne løfter om at alle arbeidere skal få det de har krav på. Noen kleskjeder sier til og med at de har som mål at arbeiderne får betalt en levelønn. Det står i skarp kontrast til annet funn i rapporten: At den høyeste lønna i de fleste produksjonslandene er i gjennomsnitt en firedel av det arbeiderne trenger for å kunne leve et liv i verdighet.

Mer informasjon finner du på https://www.payyourworkers.org/.