Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

Hvordan kan åpenhetsloven skape endring?

Publisert 29. juni 2022
Elektronikkproduksjon i Indonesia. (Foto: Asrian Mirza/ILO/CC 3.0/Flickr) Asrian Mirza/ILO/CC 3.0/Flickr

Tidligere har selskapenes arbeid for å sikre menneskerettigheter i sine leverandørkjeder i hovedsak vært basert på frivillighet, altså hva selskapene selv ønsker å gjøre. Åpenhetsloven betyr at selskapene nå har plikt til å ha oversikt og bidra til merkbare forbedringer.

Her er de viktigste endringene vi vil se:

Oversikt og innsikt

Åpenhetsloven gir selskapene plikt til å svare på spørsmål innenfor fristen på tre uker. Det gjelder både spørsmål om generell informasjon og informasjon knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten selger. Det gjør at de må ha rimelig god oversikt over sin leverandørkjede og innsikt i arbeidsforholdene for å kunne gi gode svar. Troverdige svar forutsetter at bedriftene jevnlig undersøker arbeidsforholdene og finner en god måte å svare på spørsmålene.

Vise etikkinnsats

Loven skal bidra til at selskaper sikrer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. I tillegg skal de være åpne om sin innsats. Alles rett til innsyn vil være en kraft til forbedring og endring, fordi selskapene har behov for å vise at de følger loven. Dermed vil de i høyere grad enn jobbe for at produksjonsforholdene hos deres leverandører bedres.

Foregangsbedrifter

Vi forventer at noen selskaper vil gripe anledningen til å vise seg fram som foregangsbedrifter på åpenhet og etikk og bruke det i konkurransen for å vinne kunder. Gode tiltak kan være å formulere en plan med tidslinje for hvordan de kan sikre levelønn ved produksjonssteder, tiltak for å sikre reell fagforeningsfrihet og faste kontrakter for alle arbeidere som produserer varer eller tjenester for selskapet. Andre tiltak kan være å signere på den livreddende avtalen for sikre fabrikker i Bangladesh, være helt åpne om resultatet av fabrikkontroller eller kun investere i selskaper med høye etikkstandarder. Noen selskaper vil forhåpentligvis velge å knytte informasjon om arbeidsforhold sammen med navn på produksjonssteder, og derved gjøre opplysningene mulig å etterprøve for andre. Det vil motivere andre bedrifter til å satse på enda større åpenhet og innsats for bedre produksjonsforhold.

Eget bidrag til mer etiske valg

Kunder og andre forbrukere vil etter hvert får en større forståelse for hvilke selskaper som gjør en målrettet innsats for å møte lovens krav, og hvilke som vil bli oppfattet som etternølere. Forbrukernes rett til informasjon om arbeidsforhold – både via selskapenes årlige rapportering og retten til svar ved direkte henvendelse – gir nye muligheter for direkte og indirekte påvirkning. De blir aktører som etterspør viktig informasjon for å kunne ta mer etiske valg og påvirker samtidig selskapene i en mer etisk retning. Igjen vil det motivere de bedriftene som jobber seriøst for å forbedre forholdene, og synliggjøre de som gjør liten innsats. På sikt må disse trappe opp arbeidet for ikke tape i konkurransen.

Vi har tro på at åpenhetsloven vil skape reell endring der varene lages, og at en konkurranse mellom selskapene i Norge utvikler seg i en positiv spiral som gir forbedringer ved produksjonssteder verden over.