Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

  • Klima

Grønne levemåter er nøkkelen til å nå klimamålene

Publisert 30. november 2023

Vi er midt i det avgjørende tiåret for klimahandling og det er tydeligere enn noen gang at vi må mobilisere til handling på alle nivåer av samfunnet, inkludert deg og meg.

På klimakonferansen i Dubai skal gjøres opp status for hvordan verden ligger an for å nå målene som ble inngått med Parisavtalen i 2015. Det er her muligheten er åpen for å justere kursen hvis det viser seg at vi ikke er i rute.

FN påpeker det åpenbare; for å bevare et levelig klima må produksjonen av olje, kull og gass reduseres så raskt som mulig. En av utfordringene vi som fellesskap støter på handler om hvordan vi lykkes med det så lenge etterspørselen etter fossile energikilder fortsatt er der. Samtidig kom FNs klimapanel i sin sjette hovedrapport med helt nye anbefalinger om uutnyttede og avgjørende potensialer til utslippskutt. Klimapanelet viser oss for første gang på hvilken måte forbruket og livsstilen vår påvirker muligheten vår til å lykkes i klimaomstillingen.

I sin pressemelding sier Priyadarshi Shukla, nestleder for arbeidsgruppen om utslippskutt at «Hvis vi har den rette politikken, infrastrukturen og teknologien på plass som kan gjøre det mulig å endre livsstilene og adferden vår, kan vi oppnå 40-70 % større reduksjon i klimagassutslippene mot 2050. Dette er et betydelig uutnyttet potensiale. Resultatene viser også at disse livsstilsendringene kan forbedre både helsen og velferden vår».

«Vi har nå god nok kunnskap om årsakssammenhenger i klimaomstillingen til å erkjenne at en avgjørende oppgave for Norge er sørge for at det blir mulig å leve fullt ut bærekraftige liv i Norge.»


Denne erkjennelsen er særlig aktuell for et høyinntektsland som Norge. FNs klimapanel viser oss at utslippene fra livsstilen og forbruket vårt er svært ulikt fordelt mellom verdens befolkning. Den ti prosent rikeste andelen av verdens befolkning forårsaker halvparten av alle de globale utslippene gjennom forbruket sitt. Dermed ligger også nøkkelen til å lykkes med den globale klimaomstillingen i en endring i forbruket og livsstilen i stor grad i hendene til disse ti prosentene.

De fleste av oss som bor i Norge tilhører de ti prosentene som klimapanelet refererer til i sin analyse. Også OECD, da de evaluerte norsk miljøpolitikk i 2022, påpekte at Norge har svært store utfordringer med et altfor høyt forbruk. I likhet med konklusjonene fra FNs klimapanel anbefaler OECD at Norge tar i bruk politiske virkemidler som gjør det mulig å leve mer bærekraftige liv i Norge.

Framtiden i våre hender og FN- sambandet forsøker med denne kronikken, og gjennom et seminarsamarbeid, å bidra til debatten om hvordan Norge kan spille en positiv rolle i den globale klimaomstillingen. Vi har nå god nok kunnskap om årsakssammenhenger i klimaomstillingen til å erkjenne at en avgjørende oppgave for Norge er sørge for at det blir mulig å leve fullt ut bærekraftige liv i Norge.

De nordiske landene, gjennom Nordisk Ministerråd, har gått foran i en felles ambisjon om å lykkes med en slik omstilling. Danmark og Sverige også har fått på plass statistikk og rapportering som synliggjør landenes klimapåvirkning globalt, gjennom både forbruk og eksport. Det kan gjøre den globale dialogen om klimaomstilling i klimaforhandlingene mer transparent og åpne opp for nye muligheter til å lykkes med våre felles klimamål.

Kronikk av:

Anja Bakken Riise
Leder i Framtiden i våre hender

Catharina Bu
Generalsekretær i FN-Sambandet Norge


Les om mer klimavennlige levemåter i rapporten "Politikk for bærekraftige livsstiler i en klimakrise".