Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Del på bilene!

Publisert 28. august 2020

Bildeling handler om å ha tilgang til bil i hverdagen uten å trenge å eie sin egen. Når vi reduserer antallet biler bidrar vi til klimakutt og til å frigjøre viktig areal i byer og tettsteder.

Personbiler tar stor plass både når de er i bruk og når de ikke er i bruk og må stå parkert på en parkeringsplass. En gjennomsnittlig personbil i Norge er i bruk ca en halvtime hver dag. Resten av dagen står den parkert og tar opp plass.

Biler fører til klima- og miljøødeleggelser, både fra biltrafikk, produksjon av biler, og fra veiutbygging. Det tverrpolitiske målet om null vekst for personbiltrafikk i byområdene våre handler selvfølgelig om behovet for klimakutt og luftforurensning, men det handler i like stor grad om at det ikke er plass til alle bilene verken på veiene våre eller inne i byene. Det er rett og slett ikke praktisk eller økonomisk mulig å bygge nok vei og parkeringsplasser til at alle skal kunne eie og kjøre egen bil.

Gi plass til menesker

Vi må skape samfunn hvor vi har mindre behov for personbilen i hverdagen og hvor vi legger til rette for mindre arealkrevende transportformer som kollektivtransport, sykkel og gange.

Dermed får vi plass til andre menneskelige aktiviteter og behov enn bare transport, slik som grøntområder og økosystemtjenester, sosiale møteplasser som restauranter og kafeer, næringsliv, boliger og landbruk. I et slikt samfunn er det mange som kan klare seg uten bil i hverdagen, men som likevel har behov for nå og da. Bildeleordninger bidrar til at flere kan klare seg uten å eie sin egen bil.

Det viser seg at bildeling bidrar til å endre transportvaner for mange av dem som bruker det. I gjennomsnitt reduserer bildelere bilbruken sin med omtrent en tredjedel i forhold til vanlige bileiere. Mange velger enten å utsette bilkjøp eller å selge egen bil. Dermed erstatter en delebil mellom 5 og 15 privatbiler.

Hva er bildeling?

Bildeling er først og fremst en ordning hvor du kan du få tilgang til bil mot betaling gjennom et medlemskap eller en registrering. Du trenger ikke ta ansvar for vedlikehold, forsikringer eller andre typer forpliktelser med bilhold, men forholder deg kun til bilen under bruk. For de fleste vil bildeling være mye billigere enn å eie sin egen bil.

Bildeling kan organiseres på ulike måter. Enten som et kooperativ hvor alle medlemmene er eiere, direkte mellom enkeltpersoner, eller som en forretningsmodell hvor bilene er eid av et selskap og disse leies ut til enten privatpersoner eller til andre selskaper.

I tillegg kan bildeleordninger baseres seg på ulike modeller som gir forskjellige bruksområder.

  • En stasjonsbasert modell innebærer at alle bilene har en fast oppstillingsplass slik at du både henter og leverer bilen på denne plassen etter bruk.
  • En enveisbasert modell innebærer at bilene ikke har faste oppstillingsplasser og at du dermed ikke trenger å returnere bilen der du hentet den etter bruk.
  • En modell basert på nabodeling innebærer at eiere av privatbiler leier ut egen bil til medlemmer av bildeleordningen som henter og leverer bilen på eiers tomt.

Det finnes bildelingsordninger over hele verden. Antallet bildelere øker voldsomt, både globalt og i Norge. De første bildeleordningene i Norge ble etablert på midten av 1990 tallet, men de siste årene har det dukket opp stadig nye tilbydere og ordninger for bildeling.

Prøv bildeling i 21 dager

Bestem deg i dag for at du skal la din egen bil stå og prøve ut bildeling i 21 dager. Undersøk hvilke bildeleordninger som finnes nær deg. Noen ordninger er organisert som kooperativer, mens andre kun krever at du registrerer deg via en nettside eller mobilapp.

Sett av litt ekstra tid til å sette deg inn i hvordan det fungerer første gang du skal bruke det. Lykke til!