Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

Black Week nuller ut mye av våre klimakutt

Publisert 22. november 2022
Klimagassutslippene fra forventet omsetning i forbindelse med Black Week i år tilsvarer 68 prosent av det Norge klarte å redusere totalt av klimagasser i hele 2021 Foto: Alexandros Michailidis / istockphoto

Det som startet som en årlig amerikansk salgsdag, har blitt en norsk forbruksfest.

Årets svarteste uke, Black Week, er her igjen.

Virke anslår at bare i Norge kommer vi i løpet av denne uken til å handle for rundt 16 milliarder kroner.

Nuller mesteparten av klimakuttet fra hele fjoråret

Vi har regnet ut klimaavtrykket fra Virkes prognoser for salget i løpet av den svarte uken, og resultatet er nedslående. Black Week alene vil nulle ut mesteparten av hele klimakuttet Norge oppnådde i fjor.

Klimagassutslippene fra forventet omsetning i forbindelse med Black Week i år tilsvarer 68 prosent av det Norge klarte å redusere totalt av klimagasser i hele 2021.

Utslippene fra salgsfesten forventes å bli 225 400 CO2-e, som er det samme som utslippet fra 235 000 flyreiser fra Oslo til New York.

Forbrukskutt gir store klimakutt

Disse tallene står i sterk kontrast til FNs klimapanels siste rapport, som sier at vi kan kutte mellom 40 og 70 prosent av utslippene våre ved å redusere forbruket. Spesielt viktig er det at de rike landene gjør dette.

Alle varene vi importerer, som blant annet selges under Black Week, har et klimaavtrykk. Men i dag regnes ikke disse klimagassutslippene med i vårt offisielle klimaregnskap, fordi Norge bare registrerer det som produseres innenfor Norges grenser.

Skal vi få ned utslippene fra forbruket, må norske politikere ta ansvar for utslipp fra varer som produseres i andre land, og som vi kjøper og forbruker her hjemme. Det må settes et klimamål for forbruket. Da trenger vi en tydelig plan for hvordan vi skal få til de kuttene som er nødvendig å løse klima- og naturkrisene.