Hopp til hovedinnhold

Alarmene burde gå i håndteringen av EE-avfall

Publisert 29. mars 2022

Vi trenger sårt sirkulære løsninger for avfallet vårt. Det får vi ikke så lenge avfallsbransjen slipper unna med alvorlige brudd på spillereglene.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som ikke blir håndtert på en forsvarlig måte kan føre til lekkasje av helse- og miljøfarlige stoffer i naturen.  

Miljødirektoratet utførte nylig tilsyn hos anlegg som sorterer og behandler EE-avfall. Det de fant burde få alarmene til å gå.

Hos hele 74 prosent av de kontrollerte anleggene ble det avdekket brudd på regelverket.

I overkant av en tredjedel av de kontrollerte anleggene ikke har systemer for å sjekke hva de mottar av EE-avfall og mange mangler kunnskap om hva som skal regnes som EE-avfall. I tillegg ble det avdekket at nesten halvparten av anleggene har brudd på måten de fjerner helse- og miljøskadelige stoffer fra avfallet (miljøsanering).

Dette er alvorlig. Spesielt når avfallet er kategorisert som farlig. Dette må behandles riktig for å gå inn i sirkulære verdikjeder og for å ikke forurense miljø.

Nå må Miljødirektoratet prioritere å kartlegge hvilke konsekvenser disse bruddene har hatt så lenge de har pågått. Cowboy-virksomhet skal ikke skje i Norge.

Miljødirektoratet sier de forventer at bruddene blir rettet, og at nye tilsyn kan være aktuelle. Men dette holder ikke.

Det trengs et kraftigere løp for å kreve at feilene blir rettet opp. Dette viser tydelig behovet for å komme på flere uanmeldte tilsyn hos anleggene.

Harde grep må til for å rydde opp i bransjen som skal stå i bresjen for en sirkulær fremtid for sjeldne metaller og mineraler.