Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

(Foto: Roman Tiraspolsky / Istockphoto)

Framtiden i våre hender lanserer rapporten «Utslipp til himmels». Rapporten gir et øyeblikksbilde av flytrafikken i Norge.

Land i det globale sør oversvømmes av brukte klær fra det globale nord.

Det er ikke de 3 % med klær som gjenbrukes i Norge som er problemet, men de 97 % som sendes ut av landet.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, ser inn i kamera på slottsplassen. Vi ser folkehavet som markerte avslutningen på en ukes aksjoner for Fosen-saken.

En rettferdig klimaomstilling kan ikke gå på bekostning av urfolksrett og menneskerettighetene.

Enorme mengder klær dumpet i Kenya viser behov for strenge retningslinjer for brukte klær som sendes ut av landet.

Utsikt fra flyvinduet på vingen til de sommergrønne feltene under skyene.

Kutter vi ikke flyreiser, må jordbruket eller industrien kutte mer. Noen må ta støyten hvis regjeringen ikke ser det åpenbare.

Vi har funnet natur- og helseskadelige fluorkarboner (PFAS) i kosmetikk og en rekke andre forbrukerprodukter gjennom omfattende tester.
Framtiden i våre hender har arbeidet i mange år for et forbud mot bruk av miljøgiftige fluorkarboner (PFAS) i klær, kosmetikk og mange andre forbrukerprodukter. Nå har Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland endelig lagt fram et omfattende felles forslag for å forby disse miljøgiftene. Det er begynnelsen på slutten for bruk av PFAS i forbrukerprodukter.
(Foto: Roman Tiraspolsky)
I dag kommer regjeringens varslede luftfartsstrategi. Strategien skal blant annet bidra til en klima- og miljømessig bærekraftig luftfart. Det er gode nyheter, ettersom luftfarten er en sektor hvor det lenge har vært varslet en massiv vekst i klimagassutslippene mot 2050. Derfor har vi store forventninger til hva strategien vil si om behovet for trafikkreduksjon.

Grønne Folk har klart to ting. De lager god mat av grønnsaker, og redder mat som er for snål for butikkene.

oljepumper

Norske banker får stadig bedre retningslinjer men har ikke prosesser for å nå ambisiøse mål i praksis, viser årets undersøkelse av bankenes etikk og bærekraft.

I Dumpster Deli dagligvare inviteres du med på en helt annerledes handleopplevelse. 

Anja Bakken Riise Foto: Sindre Olav Edland-GrytFoto: Sindre Olav Edland-Gryt

Sammen med våre støttespillere og 45 000 medlemmer i hele landet har vi fått til mye!