Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bildebeskrivelse: Mange ødelagte hvitevarer som står på fortauet og venter på å bli transportert bort

Alarmene burde gå i håndteringen av EE-avfall

Vi trenger sårt sirkulære løsninger for avfallet vårt. Det får vi ikke så lenge avfallsbransjen slipper unna med alvorlige brudd på spillereglene.

(Illustrasjonsfoto: iStock)
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Vi trenger sårt sirkulære løsninger for avfallet vårt. Det får vi ikke så lenge avfallsbransjen slipper unna med alvorlige brudd på spillereglene.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) som ikke blir håndtert på en forsvarlig måte kan føre til lekkasje av helse- og miljøfarlige stoffer i naturen.  

Miljødirektoratet utførte nylig tilsyn hos anlegg som sorterer og behandler EE-avfall. Det de fant burde få alarmene til å gå.

Hos hele 74 prosent av de kontrollerte anleggene ble det avdekket brudd på regelverket.

I overkant av en tredjedel av de kontrollerte anleggene ikke har systemer for å sjekke hva de mottar av EE-avfall og mange mangler kunnskap om hva som skal regnes som EE-avfall. I tillegg ble det avdekket at nesten halvparten av anleggene har brudd på måten de fjerner helse- og miljøskadelige stoffer fra avfallet (miljøsanering).

Dette er alvorlig. Spesielt når avfallet er kategorisert som farlig. Dette må behandles riktig for å gå inn i sirkulære verdikjeder og for å ikke forurense miljø.

Nå må Miljødirektoratet prioritere å kartlegge hvilke konsekvenser disse bruddene har hatt så lenge de har pågått. Cowboy-virksomhet skal ikke skje i Norge.

Miljødirektoratet sier de forventer at bruddene blir rettet, og at nye tilsyn kan være aktuelle. Men dette holder ikke.

Det trengs et kraftigere løp for å kreve at feilene blir rettet opp. Dette viser tydelig behovet for å komme på flere uanmeldte tilsyn hos anleggene.

Harde grep må til for å rydde opp i bransjen som skal stå i bresjen for en sirkulær fremtid for sjeldne metaller og mineraler.