• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Så mange dyr spiser vi

Spiser du kjøtt, vil du antakelig ha spist 1 375 dyr før du forlater livet. Det viser Framtiden i våre henders arbeidsnotat: «Så mange dyr spiser vi». Bare i 2013 spiste Kari og Ola 18 dyr hver, og totalt for hele landet ble det spist over 82 millioner dyr.

Fagorganiserte vil heller ha fritid enn lønnsvekst

Fagorganiserte foretrekker kortere arbeidstid framfor økt kjøpekraft. Likevel vil ikke lederne i de store fagforeningene kjempe for redusert arbeidstid for sine medlemmer, viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Sparing demper forbruksveksten

Forbruket fortsetter å vokse, men veksten er relativt lav sammenlignet med tidligere år. Vi sparer mer. Likevel blir det flere og flere biler per husholdning, og vi flyr som aldri før.

Ikke gull alt som glimrer

Denne rapporten tar for seg menneskerettighets- og miljørisiko i gruvesektoren i Latin-Amerika, med hovedfokus på fem ulike selskap hvor Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er investert. Funnene tydeliggjør svakheter ved den etiske forvaltningen til SPU, både knyttet til NBIMs eierskapsutøvelse og til Etikkrådets mandat og utøvelse av dette.

Norges investeringer i de verste klimatruslene

Vårt siste notat viser at på tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken til klimaendringene, men det er ingen tegn til reduksjon i produksjonen. Oljefondet og Statoil er tungt investert i de 14 største nye karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide.

Et klimavennlig oljefond

Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.

Livsløpsgrillen

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

Klær til overs

En undersøkelse fra Framtiden i våre hender av hva som skjer med overflødige tekstiler fra norske kleskjeder.

Arbeidsnotat: Fakta om opplysningskontoret for egg og kjøtt

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) jobber med å markedsføre egg og kjøtt mot norske forbrukere. Dette notatet forklarer bakgrunnen for opprettelsen av OEK, finansieringsmodellen og resultater.

Last ned notatet her!

Lite grønne skatter med rødgrønn regjering

Foto: Mattis Folkestad, NRK P3/flickr/CC
Regjeringen lovte å øke bruken av grønne skatter kraftig. I stedet har det motsatte skjedd, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Forbruksvekst med bremsene på

Veksten i det private forbruket har stagnert de siste årene, på tross av økte lønninger. Det er godt nytt for miljøet, mener Framtiden i våre hender.

- Annonse -