• Vi gir støtte til energi- og klimatiltak.
Framtiden i våre hender

Fagorganiserte vil heller ha fritid enn lønnsvekst

Fagorganiserte foretrekker kortere arbeidstid framfor økt kjøpekraft. Likevel vil ikke lederne i de store fagforeningene kjempe for redusert arbeidstid for sine medlemmer, viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Sparing demper forbruksveksten

Forbruket fortsetter å vokse, men veksten er relativt lav sammenlignet med tidligere år. Vi sparer mer. Likevel blir det flere og flere biler per husholdning, og vi flyr som aldri før.

Ikke gull alt som glimrer

Denne rapporten tar for seg menneskerettighets- og miljørisiko i gruvesektoren i Latin-Amerika, med hovedfokus på fem ulike selskap hvor Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er investert. Funnene tydeliggjør svakheter ved den etiske forvaltningen til SPU, både knyttet til NBIMs eierskapsutøvelse og til Etikkrådets mandat og utøvelse av dette.

Norges investeringer i de verste klimatruslene

Vårt siste notat viser at på tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken til klimaendringene, men det er ingen tegn til reduksjon i produksjonen. Oljefondet og Statoil er tungt investert i de 14 største nye karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide.

Et klimavennlig oljefond

Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.

Livsløpsgrillen

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

Klær til overs

En undersøkelse fra Framtiden i våre hender av hva som skjer med overflødige tekstiler fra norske kleskjeder.

Lite grønne skatter med rødgrønn regjering

Foto: Mattis Folkestad, NRK P3/flickr/CC
Regjeringen lovte å øke bruken av grønne skatter kraftig. I stedet har det motsatte skjedd, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Forbruksvekst med bremsene på

Veksten i det private forbruket har stagnert de siste årene, på tross av økte lønninger. Det er godt nytt for miljøet, mener Framtiden i våre hender.

Flytrafikkens utslipp til himmels

I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2

Store ord - etikkfattig handling

Tar norske kommuner etiske hensyn i sine anskaffelser?
Fossilfrie penger