Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Valgte emner: {tags}

Viser dokumenter med emne forbruk. Vis alle

Politikk for et grønnere forbruk Populær

7566 nedlastninger

Last ned (pdf, 2.38 MB)

r132017_politikk_for_et_gronnere_forbruk.pdf

Politikk for et grønnere forbruk

Av Håkon Lindahl

Forbruk av ting utgjør et sted mellom 15 og 20 prosent av nordmenns klimafotavtrykk vårt. En undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Framtiden i våre hender i august 2017, viser at de fleste nordmenn er villige til å endre forbruket sitt i miljøvennlig retning:

– De fleste ville reparert mobiltelefonen sin framfor å kjøpe ny, hvis det lønte seg økonomisk.
– De fleste ville foretrukket å leie verktøy og turutstyr framfor å kjøpe nytt, hvis det hadde eksistert utleietjenester der de bor.
– De fleste syns mer fritid er viktigere enn høyere lønn.
– De fleste ønsker å redusere sitt materielle forbruk.

Men nordmenn kommer neppe til å begynne å reparere og leie framfor å kjøpe nytt uten politiske incentiver. Til det er den økonomiske gevinsten for lav. Denne rapporten undersøker og drøfter ti tiltak norske politikere kan gjennomføre i stortingsperioden 2017-2021, som vil bidra til å gjøre nordmenns materielle forbruk mer bærekraftig.

God som gull? Populær

3008 nedlastninger

Last ned (pdf, 1.04 MB)

God som gull Ei kartlegging av opphavet til norske gullsmykke.pdf

God som gull?

Med denne rapporten ynskjer Framtiden i våre hender å bidra til ei kartlegging av leverandørkjeda i
gullbransjen, frå gruve til forbrukarprodukt. For kva veit eigentlig norske brudepar om gifteringen og kva veit
me om halskjede me legg under joletreet til vår kjære?

Forfatter: Heidi Lundeberg

Utgivelse 5/2017
Utgiver Framtiden i våre hender, Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Ansvarlig redaktør Christoffer Ringnes Klyve
Prosjektstyrer Pia Gaarder

Den norske forbruksfesten Populær

5419 nedlastninger

Last ned (pdf, 798 KB)

rapport152016_fivh_den_norske_forbruksfesten.pdf

Denne rapporten viser hvordan det norske privatforbruket har endret seg i perioden 1988-2015, og hva vi bruker mest penger på i dag sammenliknet med tidligere.

Giftig luksus Populær

5020 nedlastninger

Last ned (pdf, 729 KB)

Giftig luksus.pdf

En kartlegging av luksusmerker og kleskjeder sin bevissthet rundt lærproduksjon. Forfatter: Charlotte Ruud Granum

TRAMPLING WORKERS RIGHTS UNDERFOOT Populær

4310 nedlastninger

Last ned (pdf, 5.36 MB)

BRAND ASSESSMENT Mindre.pdf

En undersøkelse av 23 store skoselskaper som viser manglende åpenhet, levelønn, organisasjonsfrihet eller muligheter for kollektive forhandlinger. Rapporten ”Trampling Workers Rights Underfoot ” er laget av nettverket Change Your Shoes (CYS) som Framtiden i våre hender er en del av.

A snapshot on the Human Rights Due Diligence performance

CHANGE YOUR SHOES
Change Your Shoes is an international campaign which has been set up
to work towards better social and environmental conditions in the tanneries,
factories, workshops and homes where leather shoe production
takes place.This campaign is a partnership of 15 European and 3 Asian
organisations. Change Your Shoes believes that workers in the global
shoe supply chain have a right to a living wage and safe working conditions,
and that consumers have the right to safe products and transparency
in the production of their shoes.

Dårlig råd med nål og tråd Populær

6672 nedlastninger

Last ned (pdf, 1.17 MB)

Kjøpekraftsrapport 1 12.pdf

En undersøkelse om tekstilarbeideres kjøpekraft.

Forfattere Mathias Falch og Carin Leffler

Så mange dyr spiser vi Populær

6336 nedlastninger

Last ned (pdf, 432 KB)

a0215_saa-mange-dyr-spiser-vi.pdf

Basert på dagens kjøttforbruk og forventet levealder, vil hver av oss i gjennomsnitt ha spist ca. 1 352 dyr før vi forlater livet.

Der skoen trykker. En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid ved fabrikker og garverier Populær

9506 nedlastninger

Last ned (pdf, 642 KB)

fivh_r82015_der_skoen_trykker.pdf

De fire største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Det viser denne ferske undersøkelsen fra Framtiden i våre hender.

Miljøgifter i produkter Populær

13424 nedlastninger

Last ned (pdf, 995 KB)

r032015_miljogifter_i_produkter.pdf

Miljøgifter er i likhet med klimaendringer en av vår tids store globale miljøutfordringer. Denne rapporten gir en generell innføring i miljøgiftproblematikken.

Fossil jord - Kartlegging av torvinnholdet i jordprodukter på det norske markedet Populær

9055 nedlastninger

Skrevet på oppdrag for Avfall Norge, april 2015

Mer fritid i stedet for mer lønn? Populær

4342 nedlastninger

Last ned (pdf, 1.54 MB)

r201401_redusert_arbeidstid.pdf

Sammendrag fra intervjuer med norsk fagbevegelse. Bjørn Vidar Vangelsten og Amsale Temesgen.

Norsk forbruk og miljøet Populær

12244 nedlastninger

Last ned (pdf, 2.26 MB)

201311_norsk_forbruk_og_miljoet_r5.pdf

I 2012 gikk husholdningenes gjennomsnittsinntekt opp, men folk sparte mer. Forbruket vokser, men ikke så kraftig som i enkelte tidligere perioder.

Framtiden i våre hender gir for nittende gang ut rapporten som ser på utviklingen av forbruket vårt over tid sammenlignet med året før. Rapporten ser på hvilke typer forbruk som medfører de største ressurs- og miljøbelastningene. Den ser på utslipp og avfallsproduksjon knyttet til forbruket og på enkelte økonomiske forhold og politiske initiativ med mulig betydning for forbruksmønsteret.

Norsk forbruk i miljøperspektiv 2010 Populær

4382 nedlastninger

Last ned (pdf, 884 KB)

R201101_Norsk_forbruk_i_miljoperspektiv.pdf

Økologisk utsyn 2010 Forbruket Populær

3434 nedlastninger

Last ned (pdf, 562 KB)

R201001_Okologisk_utsyn_2010_Forbruket.pdf

Økologiske konsekvenser av den norske økonomiske utviklingen i året som gikk. Årets rapport ser på forbruksutviklingen, og konkluderer blant annet med at det er slående hvor systematisk finanskrisens virkninger på forbruket har slått ut til fordel for miljøet.