Hopp til hovedinnhold

Bli medlem

Bli med i kampen mot overforbruk og sløsing! Sammen skaper vi rettferdige løsninger på klima- og naturkrisen. 


Din støtte går til vårt målrettede arbeid for at politikerne, næringslivet og forbrukere skal bremse overforbruket.

Foto: Monica Løvdahl

Ditt medlemskap nytter!

Som medlem bidrar du til at vi:

  • påvirker politikk og næringsliv.
  • avdekker sløsing, og stiller bedrifter og politikere til ansvar.
  • inspirerer flere til en grønnere livsstil.

Du får skattefordel, vårt medlemsblad tre ganger i året og blir holdt oppdatert om arbeidet vårt på e-post om du ønsker det.

Dette har vi oppnådd sammen

Forslag til matkastelov er her!

Regjeringen får utlevert forslag til en matkastelov fra matsvinn-utvalget som Framtiden i våre hender med flere har sittet i. Vi har arbeidet siden 2016 for å få innført en forpliktende matkastelov som skal redusere matsvinnet i matbransjen.

11. oktober 2023

Strengere miljøkrav til klesselskapene

Regjeringsnedsatt arbeidsgruppe på mer miljøvennlige klær støtter våre krav om at plastklær må bli dyrere og at klesselskapene må betale for søppelet de skaper.

16. august 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Etter at vi har mast i flere år vil regjeringen endelig utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

20. juli 2023

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær. TV2

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

10. november 2022

✺ Gjennomslag

Grønnere oljefond

Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.

Hvordan jobber vi?

Vi er en organisasjon i vekst med 45 000 medlemmer, 31 lokallag og rundt 40 ansatte. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Forbruk

Framtiden i våre hender jobber for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

Mat

Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimautslippene. Vi jobber for å kutte i matsvinnet, redusere kjøttforbruket og øke produksjonen av norsk plantebasert mat.

Klær

Produksjon av tekstiler og sko har stor innvirkning på miljø og arbeidere. Vi påvirker både næringsliv og politikere til å sikre respekten for arbeidere og natur. Vi jobber for at klesindustrien skal bremse overproduksjonen og gi trygge arbeidsforhold for tekstilarbeiderne.

Penger

Vi arbeider for å påvirke oljefondet og bankene slik de ikke investerer i selskaper som skader mennesker og miljø. Akkurat nå jobber vi for at Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.

Støtt oss med et engangsbeløp

Vipps til #9090
Scan QR-koden, eller åpne Vipps-appen og skriv inn 9090

Kort eller Paypal
Klikk her for å bruke kort eller Paypal til å betale.

Sett inn penger på kontoen vår
Sett inn penger på kontonummer 1254.63.91467.