Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Dokumentarkiv

Dokumenter / Filer

pdf Høy pris for billig kjøtt Populær

Valgte emner er Mat 7003 nedlastninger

Høy pris for billig kjøtt

Forbruk, prisutvikling og klimagassutslipp fra matvarer 1979 – 2016. Rapporten viser prisutvikling og endring i det norske folks forbruk av våre viktigste matvarer de siste 37 årene, og utviklingen er hverken i samsvar med Norges offisielle kostholdsråd eller mål om reduserte klimagassutslipp.

pdf Vår vannkrevende mat Populær

Valgte emner er Mat 16550 nedlastninger

Vår vannkrevende mat

Framtiden i våre hender viser i denne rapporten hvor mye Kari og Olas gjennomsnittlige vannforbruk (også kalt vannfotavtrykk) er for forskjellige matvarer, og at hver av oss i gjennomsnitt forbruker ca. 4 400 liter
vann daglig på mat. Det er imidlertid store individuelle forskjeller. Først og fremst går skillet mellom de som spiser mye og de som spiser lite - eller avstår fra kjøtt og melkeprodukter. I tillegg spiser generelt menn mer enn kvinner og voksne mer enn barn.

pdf Hvem er Norges største kjøttpusher? Populær

Valgte emner er Mat 3454 nedlastninger

På tross av økende interesse for vegetarmat, velger REMA 1000 å prioritere kjøttmarkedsføring i sine egne kanaler og nedprioritere markedsføring av frukt, grønt og sjømat. Konkurrenten Coop Extra satser betydelig mer på å markedsføre sunnere og grønnere alternativer. Det viser en gjennomgang Framtiden i våre hender har gjennomført.

pdf Fra brasiliansk jord til norske middagsbord Populær

Valgte emner er Lakseoppdrett, Mat, Soya 5803 nedlastninger

Fra brasiliansk jord til norske middagsbord

Framtiden i våre hender og Regnskogfondet viser i rapporten «Fra brasiliansk jord til norsk middagsbord» at en slik vekst vil bidra til økt avskoging, mer bruk av sprøytemidler og flere konflikter med lokalsamfunn. Organisasjonene krever derfor at soyaforbruket i norsk oppdrettsindustri reduseres.

pdf Slik spiser vi opp jorda Populær

Valgte emner er Mat 10062 nedlastninger

Så mye jordbruksareal krever nordmenns matvaner

pdf Tre for prisen av en Populær

Valgte emner er Klima, Mat 7222 nedlastninger

Kutt i kjøttproduksjon hjelper miljø, selvforsyning og matsikkerhet

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matsvinn Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsvinn 9223 nedlastninger

Beregner klimagassutslipp, energiinnhold og arealbeslag fra norsk matsvinn i 2015.

pdf Matsvinn i Oslo kommune: En kartlegging av potensialet for å redusere matsvinn på kommunale sykehjem Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 7952 nedlastninger

Byrådet ønsker å redusere matsvinnet i Oslo kommune. I denne rapporten undersøker vi potensialet for å redusere matsvinn på kommunale sykehjem i Oslo. Kartleggingen baserer seg på:

  • En spørreundersøkelse blant åtte sykehjem i Oslo Kommune, hvorav sju kommunale
  • Befaring på ett sykehjem
  • Gjennomgang av styringsdokumenter hos aktuelle instanser
  • Korrespondanse med byråd og etater

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matkasting Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 3890 nedlastninger

Våre beregninger viser at maten norske husholdninger kaster kunne mettet 600.000 mennesker, og at produksjonen av den gir et klimagassutslipp tilsvarende 240.000 biler.

pdf På kornet – harde fakta om norsk kornimport Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 8320 nedlastninger

Norge har mer enn doblet importen av korn og kornvarer de siste femten årene. Det skyldes en kraftig økningen i antall kjøttproduserende husdyr, og at ku og sau spiser stadig mer kraftfôr på bekostning av gress. I tillegg har den norske kornproduksjonen gått ned. Det forventes en ytterligere dobling i den norske kornimporten i årene framover, som følge av gjeldende norsk landbrukspolitikk. Dette kan bli et stort problem, fordi verdensbefolkningen øker, samtidig som den globale kornproduksjonen er usikker.

pdf En framtid du ikke vil ha Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 31855 nedlastninger

Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matkasting Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 4744 nedlastninger

I 2013 kastet nordmenn 361.000 tonn mat som kunne vært spist – heretter omtalt som matsvinn. I dette notatet viser vi hvilke konsekvenser det har for miljøet, og hvor mange mennesker det kunne ha mettet.

pdf Grønnsaksspiserne sponser kjøttspiserne Populær

Valgte emner er Mat 8183 nedlastninger

Denne rapporten viser at kjøtt med langt mindre bruttofortjeneste enn andre varer. Sannsynligvis selger de kjøtt med tap gjennom hele året i snitt. Konsekvensen er et høyt kjøttforbruk, som verken er bra for klimaet, matsikkerheten, folkehelsa eller dyrevelferden.

pdf Kindereggeffekten Populær

Valgte emner er Mat, Matsikkerhet 7040 nedlastninger

Hvordan kutt i norsk kjøttproduksjon kan hjelpe miljø, selvforsyning og global matsikkerhet.

pdf Så mange dyr spiser vi Populær

Valgte emner er forbruk, Mat 7135 nedlastninger

Basert på dagens kjøttforbruk og forventet levealder, vil hver av oss i gjennomsnitt ha spist ca. 1 352 dyr før vi forlater livet.