Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Dokumentarkiv

Dokumenter / Filer

pdf Tougher than Leather Populær

Valgte emner er Klær, Lær 5125 nedlastninger

Denne rapporten er utarbeida av Civil Initiatives for Development and Peace (Cividep) i India på
oppdrag for Framtiden i våre hender (FIVH), to organisasjonar som arbeider for ei rettvis global
ressursfordeling, respekt for faglege rettar og omsyn til lokalsamfunn og miljø. Formålet med
rapporten er å setje søkeljos på helse, miljø og sikkerheit ved ein av verdas risikofylte industriar –
produksjon og skinn og lær.

The tanning industry in Tamil Nadu accounts for around 60% of India’s total tanning capacity, and
nearly half of its leather production for export. The leather belt in Vellore district, consisting of
Ambur, Pernambut, Vaniyambadi and Ranipet, and the state capital Chennai are the main centres
of leather and leather product manufacturing in the state. Production in the state ranges from the
preparation of raw hides for tanning to the production of ‘wet blue’, to the production of finished
leather.

pdf Der skoen trykker. En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid ved fabrikker og garverier Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, forbruk, Klær, Lær, Sko 9635 nedlastninger

De fire største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Det viser denne ferske undersøkelsen fra Framtiden i våre hender.