Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Dokumentarkiv

Dokumenter / Filer

pdf Den rosa klimabløffen Populær

Valgte emner er Klima, Lakseoppdrett 9277 nedlastninger

Den rosa klimabløffen

– Kan en bærekraftig laks fly til Kina?

pdf Utredning om avvikling av taxfree ordningen Populær

Valgte emner er Fly, Klima, Transport 7719 nedlastninger

Det vil gi samfunnsøkonomisk gevinst å avvikle taxfree-ordningen, ifølge denne rapporten skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Framtiden i våre hender. I dag subsidieres våre mest klimaskadelige og lange flyreiser til utlandet med avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk.

pdf Så langt reiser vi i løpet av livet Populær

Valgte emner er Klima, Transport 7324 nedlastninger

Så langt reiser vi i løpet av livet

I denne rapporten har vi beregnet at du og jeg - i løpet av vår levetid - vil reise 50 ganger rundt ekvator med forskjellige framkomstmidler, forutsatt at vi reiser som i 2015 og oppnår gjennomsnittlig levealder. Reisene skjer i alt vesentlig med personbil og fly. Vi vil reise over 25 ganger rundt ekvator med personbil og 18 ganger med fly.

Rapporten er skrevet av Liv Thoring.

pdf Klimaverstinger i oljefondet Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 5076 nedlastninger

Klimaverstinger i oljefondet

I 2016 ble retningslinjene for Oljefondet endret. Klimakriteriet åpnet opp for at selskaper kan utelukkes fra fondet, dersom de slipper ut en uakseptabel mengde klimagasser. Ett år senere er det ingen selskaper som er utelukket fra Oljefondets et slikt grunnlag.

I rapporten «Klimaverstinger i Oljefondet» foreslår Framtiden i våre hender hvordan klimakriteriet kan virke i praksis. Rapporten tar for seg investeringer i selskaper og sektorer som er spesielt skadelig for klima.

Forfatter Ingrid W. Stolpestad

pdf Norge på flytoppen Populær

Valgte emner er Fly, Klima, Transport 13193 nedlastninger

Norge på flytoppen

Tre av Europas 16 mest trafikkerte flyruter er norske innenriksruter, og 5,2 millioner nordmenn flyr like mye innenriks som 50 millioner EU-borgere. Siden 2005 har Norge doblet flytrafikken, og hvis flybransjen får det som den vil, skal vi mer enn doble trafikken enda en gang fram mot 2050.

pdf Tre for prisen av en Populær

Valgte emner er Klima, Mat 7222 nedlastninger

Kutt i kjøttproduksjon hjelper miljø, selvforsyning og matsikkerhet

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matsvinn Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsvinn 9223 nedlastninger

Beregner klimagassutslipp, energiinnhold og arealbeslag fra norsk matsvinn i 2015.

pdf Divestment done and divestment to do Populær

Valgte emner er Energi, Klima, Kull, Oljefondet 5751 nedlastninger

Divestment Done and Divestment To Do- The Norwegian Government Pension Fund and Coal

Published by urgewald, Framtiden i våre hender and Greenpeace Norway
Author: Heffa Schücking

A year ago, the Norwegian Parliament took a historic decision to move the Government
Pension Fund Global (GPFG) out of thermal coal. The Parliament determined that
companies should be excluded if they “base 30% or more of their activities on coal,
and/or derive 30% of their revenues from coal.”1 This was an important break-through as
the 30% threshold established a new benchmark for divestment actions of large investors.
Only months after the Norwegian decision, the world’s largest insurance company, Allianz,
undertook a coal divestment action of its own based on the GPFG’s 30% threshold.2 And
other investors such as KLP and Storebrand, which had already undertaken divestment
actions, have now tightened their thresholds to keep up with the trail blazed by the
Norwegian Parliament.

This briefing provides a “snapshot” of how the world’s largest coal divestment action is
progressing. To this end, we have analyzed the GPFG’s holdings list from December 31st
2015 as well as the implementation guidelines laid out by Norway’s Finance Ministry.
Although the divestment action is not due to be completed until the end of 2016, we wish
to draw attention to some weaknesses that could diminish the scope and impact of the
Storting’s decision if they are not addressed.

pdf På kornet – harde fakta om norsk kornimport Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 8321 nedlastninger

Norge har mer enn doblet importen av korn og kornvarer de siste femten årene. Det skyldes en kraftig økningen i antall kjøttproduserende husdyr, og at ku og sau spiser stadig mer kraftfôr på bekostning av gress. I tillegg har den norske kornproduksjonen gått ned. Det forventes en ytterligere dobling i den norske kornimporten i årene framover, som følge av gjeldende norsk landbrukspolitikk. Dette kan bli et stort problem, fordi verdensbefolkningen øker, samtidig som den globale kornproduksjonen er usikker.

pdf En framtid du ikke vil ha Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 31855 nedlastninger

Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser

pdf Jakten på den siste olje Populær

Valgte emner er Energi, Klima, Olje 10390 nedlastninger

I rapporten «Jakten på den siste olje – et klimaperspektiv på Statoils internasjonale satsing» har Framtiden i våre hender tatt et dypdykk i Statoils rapporter og strategier: Statoil møter synkende produksjon i Norge med en internasjonal offensiv. Men denne satsingen truer Norges klimamål og binder Statoil til oljeproduksjon lenge etter at oljen må ta slutt, viser en rapporten.

pdf Fossil jord - Kartlegging av torvinnholdet i jordprodukter på det norske markedet Populær

Valgte emner er forbruk, Jord, Klima, Torv 10124 nedlastninger

Skrevet på oppdrag for Avfall Norge, april 2015

pdf Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima 10310 nedlastninger

Etisk og bærekraftig investeringsvirksomhet er et felt i stadig utvikling. Aktørene på det norske markedet har utviklet en rekke ulike tilnærminger til, og strategier for å ivareta etiske og bærekraftsmessige hensyn i sine investeringsunivers. I "Forvaltning for framtiden?-Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere" kan du lese at relativt lite har skjedd i tilbudet av spesialiserte etiske og bærekraftige fond. Mer har skjedd i arbeidet med å underlegge hele porteføljen kriterier for etikk og bærekraft, men det er stor variasjon i hvorvidt ambisjonener om etikk og bærekraft gjenspeiler seg i konkrete grep i kapitalforvaltningen og i hvor åpne forvalterne er om arbeidet de gjør.


pdf Dirty & Dangerous: Oljefondet er skitnere enn du trodde Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 6922 nedlastninger

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje.

pdf Report Coal and Climate in Kalimantan 2013 Populær

Valgte emner er Klima, Kull, Olje 9316 nedlastninger

More than 18 billion kroners earned on Norwegian oil is invested in companies involved in Indonesian coal production. Indonesia's coal production has increased fourfold over the last ten years, with severe impact on environment, soil and development, according to this investigation by Future in our hands (Framtiden i våre hender).