Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Dokumentarkiv

Dokumenter / Filer

oppføring Notat: Internasjonale banker finansierer klimaødeleggelse Populær

Valgte emner er Investeringer, Kull, Olje 7199 nedlastninger

Notat: Norske banker har ikke lenger aksjer i kullselskapene, men investerer milliarder i internasjonale banker som finansierer nytt kull, tjæresand og kontroversiell olje.

Av: Sigurd Jorde

pdf Oljefondet og Borneo Populær

Valgte emner er Investeringer, Oljefondet 6717 nedlastninger

Oljefondet og Borneo

I dette notatet vil vi se nærmere på det norske oljefondets (Statens pensjonsfond utland) investeringer i selskaper som på ulike måter er involvert i ødeleggelse av regnskog og krenkelse av urfolks rettigheter på Borneo. Notatet er et supplement til casestudien «The role of the Norwegian banks in the Borneo Crisis» av Etisk Bankguide Norge, som analyserer norske bankers investeringer i fem selskaper som på ulike måter er eller har vært innblandet i kritikkverdige forhold på Borneo.

pdf The role of Norwegian banks in the Borneo crisis Populær

Valgte emner er Investeringer, Oljefondet 5290 nedlastninger

The role of Norwegian banks in the Borneo crisis

Denne casestudien er skrevet av Etisk Bankguide, som er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Casestudien er del av Fair Finance Guide Internationals metodiske tilnærming. Etter å ha gjennomgått og analysert bankenes policy på 13 ulike temaer i den store baselineundersøkelsen som førte til en rangering av 13 norske banker, er case-studiene en undersøkelse av hvordan bankene følger opp sin policy i praksis. Casestudien tar for seg norske bankers investeringer på øya Borneo, som er delt mellom Malaysia og Indonesia.

pdf Klimaverstinger i oljefondet Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 4970 nedlastninger

Klimaverstinger i oljefondet

I 2016 ble retningslinjene for Oljefondet endret. Klimakriteriet åpnet opp for at selskaper kan utelukkes fra fondet, dersom de slipper ut en uakseptabel mengde klimagasser. Ett år senere er det ingen selskaper som er utelukket fra Oljefondets et slikt grunnlag.

I rapporten «Klimaverstinger i Oljefondet» foreslår Framtiden i våre hender hvordan klimakriteriet kan virke i praksis. Rapporten tar for seg investeringer i selskaper og sektorer som er spesielt skadelig for klima.

Forfatter Ingrid W. Stolpestad

pdf Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima 10210 nedlastninger

Etisk og bærekraftig investeringsvirksomhet er et felt i stadig utvikling. Aktørene på det norske markedet har utviklet en rekke ulike tilnærminger til, og strategier for å ivareta etiske og bærekraftsmessige hensyn i sine investeringsunivers. I "Forvaltning for framtiden?-Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere" kan du lese at relativt lite har skjedd i tilbudet av spesialiserte etiske og bærekraftige fond. Mer har skjedd i arbeidet med å underlegge hele porteføljen kriterier for etikk og bærekraft, men det er stor variasjon i hvorvidt ambisjonener om etikk og bærekraft gjenspeiler seg i konkrete grep i kapitalforvaltningen og i hvor åpne forvalterne er om arbeidet de gjør.


pdf Dirty & Dangerous: Oljefondet er skitnere enn du trodde Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 6789 nedlastninger

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje.

pdf Et klimavennlig oljefond Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 11816 nedlastninger

Oljefondets investeringsprofil bidrar til å øke de globale utslippene av klimagasser. Oljefondet og Norge kan bli en internasjonal pådriver, og bidra til å snu utviklingen i en grønn retning. Finansdepartementet må endre investeringsprofilen og sikre grønn forvaltning for fremtiden. Denne rapporten kommer med anbefalinger til hvordan det kan gjøres.