Hopp til hovedinnhold
 • Klima

Viktige skritt mot en grønnere framtid

Publisert 20. desember 2023
Foto: Joakim Andreassen

Sammen med våre 47 000 medlemmer over hele landet, følgere og støttespillere har vi fått til mye i 2023.

Det siste året har vært preget av usikkerhet, uforutsigbarhet og store utfordringer for mange. På vei ut av året ser vi tilbake på et år preget av krig, ekstremvær og økte køer hos Matsentralen. Når ting ser så mørkt ut som nå, trenger vi en sterk miljø- og solidaritetsbevegelse mer enn noen gang.

Her er ti høydepunkter fra arbeidet vårt:

 1. Åpenhetsloven virker!
  Åpenhetsloven krever at rundt 9000 bedrifter publiserer en rapport om risikoen for brudd på menneskerettigheter i sin leverandørkjede og hva de gjør for å bedre situasjonen. 2023 var første rapporteringsår - et viktig skritt for mer ansvar og åpenhet i næringslivet.

 2. Endelig et forslag til matkastelov!
  I 2023 har vi vært en del av et utvalg som har jobbet med matkastelov og hvordan den kan se ut. Anbefalingene er nå overrekket Regjeringen.

 3. Norge får sitt første forbruksbaserte klimaregnskap!
  Miljødirektoratet jobber nå med å lage den første offisielle norske oversikten over utslipp fra forbruk. Det vil gi oss en oversikt over utslipp andre steder i verden, som forårsakes av norsk forbruk og vil være et nyttig supplement til dagens klimapolitikk.

 4. Regjerningen har fått et forslag til produsentansvarsordning for tekstil!
  Sammen med en bredt sammensatt gruppe har vi foreslått et produsentansvar for tekstiler i Norge. En ordning i tråd med forslaget vil sørge for å redusere mengden nye klær som selges, legge bedre til rette for gjenbruk og til sist materialgjenvinning av klesavfall.

 5. Klimautvalget 2050 foreslo et klimamål for forbruket!
  Klimautvalget 2050 har gjort en grundig vurdering av mulige virkemidler for å kutte utslippene fram mot 2050. De har mange gode forslag, blant annet sier de at vi trenger et klimamål for forbruket - slik vi har foreslått.

 6. Enklere å spare energi!
  Å investere i isolasjon, varmepumpe og andre typer energieffektivisering er bedre for både klima og lommebok på sikt, men der og da utgjør det en kostnad som ikke alle kan ta. Neste statsbudsjett er styrket med over en milliard for å gi flere mulighet til å spare energi.

 7. Forbud mot tilsatt mikroplast!
  EU vedtok i år et forbud mot å tilsette mikroplast. Det gjelder blant annet kosmetikk, plantervernmidler og kunstgressbaner.

 8. Stor interesse for grønne kommuner i årets valg!
  Det var stor interesse for klima- og naturvennlige kommuner i årets valg. Framtiden i våre henders kommuneoversikt over klimakutt i kommunene ble brukt av 26 000 personer.

 9. Sirkulære prosjekter i hele landet!
  I 2023 har vi startet sirkulære prosjekter mange steder i landet. Blant annet har vi åpnet byttebod i Levanger, Folkeverkstedet Varig på Lillehammer og Miljøhuset i Tromsø.

 10. Regjeringen foreslår endringer i brukthandelloven!
  Brukthandelloven har gjort det unødvendig vanskelig å drive brukthandel. Nå har regjeringen varslet at de ønsker å forenkle regelverket.


Og enda litt mer...

I 2023 har vi hatt medlemsvekst og er nå over 47 000 medlemmer. Vi setter så stor pris på at våre medlemmer fortsetter å engasjere seg og at nye kommer til. Det gir oss større muskler i arbeidet for politiske løsninger på overforbruket.

Framtiden i våre henders prosjektarbeid er også i vekst og vi har nå prosjekter i samarbeid med skoler, kommuner og barnehager i ni fylker. Tusenvis har deltatt i alt fra workshops i matsvinn i barnehager og ungdomsskoler - til gjenbruksprosjekter for bygg- og anleggselever på videregående. Matsvinnbilen Frityr-Frida har kjørt rundt på Østlandet og Innlandet for å gi matsvinnopplæring til skoleelever. I tillegg har vår nyåpnede “butikk” Dumpster Deli tatt landet med storm og har besøkt mange ulike byer i løpet av året.

Miljøbevegelsen har fått noen viktige seiere i 2023. Det har også blitt enda tydeligere at vi har hatt rett lenge. Klimakrisen fortsetter, overforbruket når stadig nye høyder og utslippene kuttes ikke raskt nok. Vi fortsetter å håpe at 2024 vil bringe flere gjennomslag for miljøbevegelsens krav og løsninger.

Det håpet kunne vi ikke hatt om det ikke var for godt samarbeid og at vi er mange med brennende ønske om en bedre verden. Det tar vi med oss inn i det nye året!