Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Velg nærferie!

Publisert 27. august 2020
Vi trenger å begrense hvor ofte og hvor langt vi reiser. Da får vi samtidig muligheten til å tenke nytt, og begynne å utforske vårt eget nærmiljø Foto: Hanne Feyling/Visit Sørlandet

Å velge nærferie handler om å begrense egne utslipp, bidra til å endre den globale reiselivsnæringen og til lokal verdiskapning og omstilling.

Både i Norge og over hele verden reiser vi stadig mer, stadig oftere og stadig lengre. Det er utbyggingen av infrastruktur, slik som veier og flyplasser, kombinert med et stadig økende inntektsnivå som er de viktigste driverne bak dette.

Jo høyere inntekt vi har, desto mer reiser vi. Ettersom lange reiser gir høye klimagassutslipp nettopp fordi reisen er lang, øker utslippene fra lange reiser mest. FN har beregnet at direkte transportutslipp fra global turisme utgjør fem prosent av verdens CO2-utslipp.

Fly øker mest

Utslippene fra turisme har økt kraftig de siste tiårene, og det har lenge vært ventet at de skal fortsette å øke mot 2030. Det er særlig flytrafikken som står for den største trafikk- og utslippsøkningen, men også lange bilreiser bidrar mye både globalt og nasjonalt.

Selv om reiser med jernbane også øker mye både i Norge og Europa så er direkteutslippene herfra svært lave sammenlignet med fly. Cruiseturismen er foreløpig ikke så stor, men på et individuelt plan bidrar store fergereiser og cruise også til betydelige utslipp.

Bidra til lokal omstilling og verdiskapning

Skal vi kutte utslippene fra global turisme må vi ta tak i transportutslippene. Det kan gjøres både med teknologiforbedring og ved å bytte fra utslippskrevende transportformer som fly og fossilbiler til jernbane og elbiler. På kort sikt forutsetter det først og fremst at vi begrenser hvor ofte og hvor langt vi reiser. Da får vi samtidig muligheten til å tenke annerledes og begynne å utforske vårt eget nærmiljø!

Hvis flere setter pris på mer hjemlige ferieopplevelser, kan også det lokale næringslivet omstille seg mot et hjemlig publikum. Tilbudet kan i større grad tilpasses nordmenns ønsker og behov, og kanskje kan vi etter hvert få opplevelser i Norge som minner litt mer om de bekvemmelighetene eller opplevelsespakkene mange lengter etter på utenlandsturen. Og kanskje kan den lokale turistnæringen i større grad leve av kortreiste turister. Dermed trenger de ikke lokke like mange langveisfarende utenlandske turister som også bidrar til de økende globale transportutslippene.

Hvis vi i tillegg hjelper den lokale turistnæringen til å omstille seg i mer bærekraftig retning gjennom å velge miljøsertifiserte destinasjoner og opplevelser, så er vi med på omstillingsprosessen i enda større grad.

Hva betyr det å velge nærferie?

Å velge nærferie betyr å oppdage hvilke ferieskatter som finnes i nærmiljøet ditt og utforske disse. Det betyr å tenke ferieopplevelser og feriedestinasjoner som ligger innenfor en avstand som gjør at du kan komme deg dit enten til fots eller med sykkel, eller med en kort tog-, buss- eller bilreise.

Det kan handle om alt fra teltovernatting i nærmarka, til en kultur- og opplevelseshelg i din nærmeste storby, til en hel sommerferie i campinghytte nær en deilig strand.

Les flere tips her