Hopp til hovedinnhold
  • Klima

Vår redningspakke for naturen

Publisert 09. juni 2023

Framtiden i våre hender har sammen med resten av miljøbevegelsen utarbeidet 300 forslag til politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at vi skal stoppe og reversere tapet av natur i Norge.

FNs naturavtale kom som en julegave til verden da den ble vedtatt i Montreal i desember i fjor. Avtalens 23 mål om hvordan vi kan redde naturen og artene i den er gode, men betyr ingenting om de ikke nås. Derfor går vi nå sammen med WWF, Naturvernforbundet, Sabima, Spire, Birdlife og Forum for utvikling og miljø, og kommer med hele 300 konkrete forslag til hvordan Norge kan gjøre sine bidrag til å redde naturen.

I dag bygges det overdimensjonerte motorveier som dreper naturen rundt seg, det hogges verdifull skog over enorme flater, og det produseres mat og varer på måter som ikke er bærekraftig for naturen. Menneskelige inngrep har allerede ødelagt mye av naturen vår.

Derfor må miljølovene bli skarpere, tydeligere og legge til rette for arealnøytralitet. Tar du noe bort, må du erstatte det. Tiden for å bygge ned natur bit-for-bit må være over. Noen kommuner går foran. Andre kommuner lar fortsatt naturen tape altfor ofte, enten fordi det er et aktivt valg, eller fordi de ikke har nok kunnskap om hvordan de kan ta vare på naturen.

Det globale overforbruket, som vi nordmenn står i spissen for, legger et enormt press på både natur og klima. Vi ødelegger for mye natur ved å ta ut ressurser fra den som vi ikke trenger, og dette skaper også klimagassutslipp i produksjon og transport. Vi trenger å løse naturkrisa og klimakrisa i sammenheng.

Les mer om våre anbefalinger i veilederen For Naturen under!

Rapport

For naturen - Sivilsamfunnets naturpolitiske løsninger fram mot 2030

En veileder med 300 forslag til politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at vi skal stoppe og reversere tapet av natur i Norge.