Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Strengere plastpolitikk for klesbransjen

Publisert 08. februar 2022
Politikerne må sørge for at klærne våre ikke ender opp som miljøbomber på søppeldynger rundt om i verden.

To av tre nye klær er laget av plast som fører til store mikroplastutslipp. Nå haster det med politiske tiltak for å stagge overproduksjonen og overforbruket av klær!


Bruken av plastbaserte fiber i klesproduksjon har doblet de siste 20 årene, og nå er to av tre nye klær er laget av plast. Det er en klar sammenheng mellom økningen i bruk av plastbaserte fiber i klær, og økning i klesforbruket vårt. Folk kjøper 60 prosent mer klær enn for 15 år siden, og bruker dem bare halvparten så lenge. Klær av plast er nemlig billige å lage, og oljen har blitt den raske moteindustriens drivstoff. Plast koblet med dårlige arbeidsforhold og lave lønninger i produksjonsland, muliggjør det høye klesforbruket i land som Norge.

Plastklær fører til store mikroplastutslipp

Forskning estimerer at opptil 35 prosent av mikroplastforurensingen i havet stammer fra plastbaserte tekstiler. Mikroplastforurensingen fra klærne våre har til nå blitt politisk neglisjert. Framtiden i våre hender krever nå politiske tiltak for å stanse overproduksjon- og forbruk av klær, og spesielt plastbaserte klær, og har en samlet miljøbevegelse i ryggen.

Våre brukte klær skaper en avfallskrise i land i sør

Lite av våre brukte tekstiler og klær gjenbrukes eller gjenvinnes. Kun en prosent av brukte klær i verden resirkuleres til nye klær. Mangelen på sirkularitet i klesindustrien gjør at 87 prosent av alle brukte tekstiler globalt går til forbrenning eller havner på søppeldynger. I Norge eksporterer vi hele 97 prosent av våre brukte klær til utlandet, fordi vi ikke har et stort bruktmarked nasjonalt. Mange plastbaserte klær ender til slutt på søppeldynger i land i sør. Plasten i klærne inneholder også mye kjemikalier, som sakte brytes ned til mikroplast og havner i naturen og havet. Derfor trenger vi en strengere plastpolitikk som også tar tak i klesbransjen, og sørger for at klærne våre ikke ender opp som store miljøbomber på søppeldynger rundt om i verden. 

Et eksempel på dette er Atacama-ørkenen i Chile som har blitt en dumpingplass for tekstiler. Les mer

Framtiden i våre hender krever at regjeringen innfører tiltak som presser kleskjedene. Volumene av tekstiler må reduseres, og det må gjøres enklere for forbrukere å velge miljøvennlige klær av god kvalitet.