Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Slik kan vi redusere flytrafikken

Publisert 23. mars 2023
Foto: jaanalisette/iStock

Framtiden i våre hender lanserer rapporten «Utslipp til himmels». Rapporten gir et øyeblikksbilde av flytrafikken i Norge.

Vi flyr dobbelt så mye som folk i Sverige og Finland. Blant Europas mest trafikkerte strekninger finner vi rutene Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen, strekninger med gode togforbindelser.

Nordmenn er snart tilbake til flyvanene før korona. Vi fløy 70 prosent mer i januar 2023 sammenlignet med januar året før, til tross for ingen restriksjoner i flytrafikken i 2022.

I tillegg viser rapporten at det er stor forskjell på hvor mye vi flyr. Dette gjelder særlig utenlandsturer. Mange flyr aldri, mens en liten gruppe flyr svært mye til utlandet:

  • 18 prosent reiser aldri eller svært sjelden med fly til utlandet.
  • Nesten 70 prosent av oss som reiser med fly, reiser én gang tur/retur i året eller sjeldnere med fly til utlandet.
  • 92 prosent av oss som reiser med fly, reiser to ganger tur/retur eller mindre per år med fly til utlandet.
  • De resterende 8 prosent av oss som reiser med fly reiser svært ofte.

Flytrafikk er en voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen, må vi omstille både luftfartsbransjen og våre egne reisevaner. Mot 2030 må verden som helhet ha halvert utslippene sine.

Framtiden i våre hender anbefaler at vi lytter til anbefalingene fra FNs klimapanel, og at vi utvider virkemiddelpolitikken i luftfarten til å omfatte tiltak som vil redusere etterspørselen etter flyreiser i årene mot 2030.

Vi må blant annet skape og legge til rette for en kulturendring der minst mulig miljøbelastende reisemåter og digitale samarbeidsformer blir den selvsagte og mest attraktive preferansen. Framtiden i våre hender foreslår derfor i første om gang fire tiltak:

  • Pålegg alle transportselskaper å opplyse om CO2-avtrykket ved kjøp av reise
  • Forby reklame for flyreiser
  • Øk flypassasjeravgiften betydelig og progressivt for hver reise, slik at det blir mindre attraktivt å fly mye, men skån kortbanenettet av hensyn til distriktene
  • Fjern fordelsprogrammene som belønner de som flyr mye (Opprett istedenfor fordelsprogrammer for kollektivtrafikken og togoperatører)

Rapporten «Utslipp til himmels» er tilgjengelig her.

Motta vårt nyhetsbrev!