Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

Salgsfesten til jul gir en million tonn CO2

Publisert 24. november 2023

Klimagassutslippene fra den norske salgsfesten i november og desember forventes å tilsvare i overkant av 1 million tonn CO2. Det er nesten tre ganger så mye som det Norge totalt klarte å redusere av klimagassutslipp i hele 2022.

Klimagassutslippet fra det norske forbruket av klær, sportsutstyr, elektronikk med mer i november og desember er like høyt som om alle innbyggerne i Oslo, Bergen og Tønsberg (1 081 250 mennesker) skulle reise med fly fra Oslo til New York.

Virke har sammen med Kvarud Analyse beregnet at nordmenn vil handle for 133 milliarder kroner i november og desember. Mye av dette går til kjøp av mat og drikke, men enda mer går til kjøp av andre forbruksvarer. Vi har holdt mat og drikke utenom våre beregninger, og kun sett på prognosene for kjøp av forbruksartikler.

Forbrukskutt gir store klimakutt

Disse tallene står i sterk kontrast til FNs klimapanels siste rapport, som sier at vi kan kutte mellom 40 og 70 prosent av utslippene våre ved å redusere forbruket. Spesielt viktig er det at de rike landene gjør dette.

Alle varene vi importerer, som blant annet selges i førjulstiden, har et klimaavtrykk. Men i dag regnes ikke disse klimagassutslippene med i vårt offisielle klimaregnskap, fordi Norge bare registrerer det som produseres innenfor Norges grenser.

Skal vi få ned utslippene fra forbruket, må norske politikere ta ansvar for utslipp fra varer som produseres i andre land, og som vi kjøper og forbruker her hjemme. Det må settes et klimamål for forbruket.

Haster med et forbruksbasert klimaregnskap

På initiativ fra Framtiden i våre hender, har derfor MDG fremmet et dokument 8 forslag som det snart skal stemmes over i Stortinget. Forslaget tar til orde for at Norge i likhet med svenskene må få på plass et forbruksbasert klimaregnskap, som nettopp inkluderer klimagassutslippene fra alle varene vi importerer fra andre land.

→ Les hvordan vi har kommet fram til tallene