Hopp til hovedinnhold
  • Klima

Perspektivmeldingen: Regjeringens utopiske drømmescenario

Publisert 12. februar 2021
Foto: Terese Samuelsen

Regjeringens perspektivmelding inneholder utsikter for olje- og gassproduksjon, som ikke henger sammen med regjeringens klimaambisjoner.

Hvert fjerde år legger regjeringen frem en perspektivmelding som skildrer utfordringene den norske økonomien vil møte mellom i dag og 2060, og hva de vil gjøre for å løse disse problemene.

2060 er langt frem i tid, men det er likevel mye som ikke er like fremtidsretta.

I perspektivmeldingen skildrer regjeringen et utopisk drømmescenario der vi fortsetter som olje- og gassnasjon og øker forbruket vårt, samtidig som vi på magisk vis tar vare på naturen og klimaet. Dessverre er ikke virkeligheten sånn. Regnestykket går ikke opp.

Perspektivmeldingen som regjeringen har lagt frem, skal si noe om utviklingen i norsk velferd i tiårene fremover. Men vår fremtidige velferd er fullstendig avhengig av at vi kommer oss bort fra bruk og kast-samfunnet. Fordi med det tempoet vi bruker og kaster ressurser på i verden i dag, sprenger vi planetens tålegrenser.

Nettopp derfor ble EU-parlamentet akkurat enige om å sette mål for å redusere ressursforbruket innen 2030. Hvor blir det av dette perspektivet i meldingen?

Regjeringen nevner «grønn vekst» i meldingen. Hvis regjeringen mener alvor med at Norge skal ha grønn vekst, må de snart begynne å konkretisere hva og hvordan. Grønn vekst handler om mer enn å kutte utslipp. Hvor mye ressurser vi henter ut fra naturen er også viktig, og Norge er allerede på verdenstoppen i bruk og kast.

Hvordan måler de at veksten er grønn? Hvordan kan de dokumentere at denne veksten ikke skal gå ut over naturen og klimaet?

I 2060 er vi fortsatt en oljenasjon, mener regjeringen. Det er ekstremt risikabelt for norsk økonomi og arbeidsplasser å kun ta utgangspunkt i sitt eget drømmescenario, der verden lykkes med netto null utslipp og etterspørselen etter norsk olje og gass ikke faller med mer enn 65 prosent innen 2060.

At Norge skal fortsette med en så stor olje- og gassvirksomhet i 2060 og samtidig nå klimamålene, er kun mulig dersom vi klarer å suge ut og lagre enorme mengder klimagasser fra atmosfæren, i en skala som i dag bare er mulig i en teoretisk skrivebordsøvelse.

Flere og flere land og store økonomier har erklært at de skal styre mot netto null utslipp mot midten av århundret. Etterspørselen etter norsk olje og gass kan falle mye raskere enn regjeringen håper på. Det tryggeste er derfor en styrt og planlagt nedtrapping av oljeproduksjonen samtidig som vi bygger opp nye grønne arbeidsplasser, hvis vi vil unngå økonomisk smell og massearbeidsledighet.

Regjeringens perspektivmelding ble lagt frem i den 130. skolestreik-uken. I høst er det stortingsvalg. Det er bare å glede seg til at mange av skolestreikerne skal avgi sin stemme for første gang.