Hopp til hovedinnhold
  • Penger

Oljefondet tiende største i kull

Publisert 23. mars 2021
Oljefondets investeringer går på tvers av FNs generalsekretærs instendige oppfordring om å avvikle all aktivitet i kull. Illustrasjonsfoto.

- Det er ikke rom for kull i en verden som skal klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Oljefondet er den tiende største investoren i den globale kullindustrien.

Det viser en studie gjort i samarbeid mellom Urgewald, Framtiden i våre hender og en rekke andre organisasjoner.

Studien har funnet over 4 400 institusjonelle investorer som til sammen har investert over 1 000 milliarder amerikanske dollar i selskaper med aktivitet i verdikjeden for kull til kraftproduksjon.

Med 13,6 milliarder dollar investert i kullindustrien, er oljefondet den eneste europeiske institusjonen blant de topp ti største investorene. Lista av investorer blir ledet an av Vanguard (86 milliarder) og BlackRock (84 milliarder).

Oljefondets investeringer går på tvers av FNs generalsekretærs instendige oppfordring om å avvikle all aktivitet i kull. Å fase ut kull fra elektrisitetsproduksjon er det aller viktigste steget for å holde 1,5 graders målet. Generalsekretæren ber om at alle investorer og pensjonsfond snur investeringene sine vekk fra kull og mot fornybar energi.

Fondet er blant annet investert i tjuefire selskaper med planer om videre nyutvikling av kull. Planene vil bygge ut kullfyrt strømproduksjonskapasitetet med hele 41 gigawatt, tilsvarende hele Tysklands nåværende kullkraftflåte.

Fra ledende til etterdilter

Selv om oljefondet nå er ute av de største kullselskapene, er fondet fremdeles investert i selskaper som driver med kull på ulike måter.

Fondet var ledende da de i 2015 for første gang ekskluderte selskaper med bakgrunn i det daværende kullkriteriet. Nå henger de langt etter andre finansinstitusjoner, blant dem KLP og Storebrand som har forpliktet seg til å fase ut kull helt.

Krever klimajusteringa av oljefondet

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, mener oljefondet er nødt til å investere i selskaper som er en del av løsninga på klimakrisa, heller enn selskaper med planer om å øke kullproduksjonen.

- Vi trenger tydelige retningslinjer fra politisk hold som sikrer at fondet bare investerer i selskaper som har planer om å justere seg i tråd med Parisavtalen, sier hun.

Hun er tydelig på at det ikke er plass til kull i oljefondets portefølje:

- Vi må helt ut av kull så snart som mulig. Investorer som tar klima og ansvarlig forvaltning på alvor har allerede en nulltoleranse for kull eller en aggressiv nedtrappingsplan. Å sitte med eierandeler i disse selskapene som ønsker å forlenge levetiden til kullindustrien er å vedde mot klimaavtalen. En temperaturøkning over 1,5 grader vil gi store ødeleggelser og økonomiske tap.