Hopp til hovedinnhold
  • Klima

Oljefondet skal bli utslippsfritt!

Publisert 16. juni 2022
Oljefondet økte i fjor sin eierskapsandel i ExxonMobil, Chevron, Shell og BP, som er fondets største poster innen olje og gass. (Foto iStock: jetcityimage)

Oljefondet skal bli et nullutslippsfond! Men hvordan det skal skje, er fortsatt uklart.

Framtiden i våre hender har jobbet lenge for at Oljefondet skal bli utslippsfritt. Vi mener det er uholdbart at våre felles sparepenger fremdeles er investert i noen av de største klimaverstingene, og at klimakuttene står på stedet hvil.

Stortinget vedtok denne uken Oljefondsmeldingen. I den la Regjeringen opp til et langsiktig mål nullutslipp fra selskapene Oljefondet er investert i. Det er et historisk vedtak fra Stortinget.

Likevel er det store mangler i Regjeringens planer for å nå målet om nullutslipp: Vi trenger et veikart på veien dit.

Vi trenger tydelige mål

Meldingen som kom fra Finansdepartementet legger fram ambisjoner om et langsiktig mål om netto nullutslipp fra Oljefondets portefølje, i tråd med Parisavtalens mål.

Og alt tilsier at Regjeringen har godt grunnlag for å følge opp målene. I Hurdalsplattformen legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram ambisjoner for at fondet skal være verdensledende på ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko.

Vi har jobbet lenge for at dette skulle bli vedtatt, og jubelen satt løst hos oss i Framtiden i våre hender da de endelig kom.

Men skal målet settes ut i livet må vi tallfeste målet om nullutslipp til 2050, fastsette konkrete delmål for reduksjon av utslipp fra 2025 og utvikle verktøy for hvordan målet faktisk skal nås.

Og når målsettingen først er satt, bør disse tiltakene vært enkle å forplikte seg til.

Ansvarsfraskrivelse fra Stortinget

Derfor er vi overrasket over at et flertall i Stortinget ikke forplikter fondet til et nullutslippsmål tidfestet til 2050.

Det er kun et mindretall i komiteen som etterlyser delmål og rapportering på veien mot nullutslippsmålet, slik at Stortinget som eier kan være i stand til å vite om vi når målet eller ikke.

Dette er en slapp ansvarsfraskrivelse fra flertallet. Vi krever at Regjeringen følger opp sitt eget ambisjonsnivå og setter konkrete delmål for reduksjon av utslipp, slik at vi når målene i Parisavtalen.