Hopp til hovedinnhold
  • Klima

La fjella leve!

Publisert 06. mars 2023

En rettferdig klimaomstilling kan ikke gå på bekostning av urfolksrett og menneskerettighetene.

For en uke! Fosen-aksjonen har gjort meg både rørt, sint, glad og inspirert.

For som majoritetsnordmann vet jeg ikke, forstår jeg ikke - fullt ut, hva vindparken på Fosen handler om.

Heldigvis har aksjonene gitt meg litt mer innsikt. Det de samiske aktivistene så fortvilt prøver å formidle er at dette er en eksistensiell kamp.

På alle kanter trues den samiske livsførselen av en stadig bit-for-bit-nedbygging av naturen. Stadig innsnevring av områder hvor samene historisk har levd og livnært seg. Likevel er det samene som får beskjed om å tilpasse seg.

Det er derfor denne aksjonen gjør sånn inntrykk. Fordi det handler om rett til liv, om muligheten til å fortsette med samisk livsførsel.

Visste du at urfolk beskytter rundt 80% av verdens biologiske mangfold?

Da politiet kom for å fjerne aksjonistene fra olje- og energidepartementet ba de samiske ungdommene om en halvtime ekstra, sånn at de kunne rydde opp etter seg.

Å etterlate seg verden i litt bedre stand enn man kom til, er det ikke nettopp det bærekraft er?

I samisk kultur finner du en respekt for naturen og alt levende, som vi i storsamfunnet burde lære av.

Som klimaaktivist har jeg lært mye den siste uken. Det håper jeg at flere har.

Igjen er det ungdommer, ved NSR Nuorat/Nuora/Noerh (Norske Samers Riksforbund Ungdom) og Natur og Ungdom, som har gått i front. Det burde ikke være nødvendig. Likevel - vit at dere inspirerer og motiverer så utrolig mange av oss! Tusen, tusen takk!

Og til regjeringen: En rettferdig klimaomstilling kan ikke gå på bekostning av urfolksrett og menneskerettighetene. Nå må dere rydde opp.

La fjella leve!