Hopp til hovedinnhold
  • Klima

– Ikke tiden for å risikere klimagassutslipp i millionklassen

Publisert 08. juni 2023

Framtiden i våre hender krever at Norge står ved klimaavtalen med EU om skog sammen med landets største miljøorganisasjoner.

Ifølge Dagens Næringsliv vurderer regjeringen å melde Norge ut av skogdelen i EUs klimaavtale (LULUCF). Senterpartiet signaliserer at de ikke en gang vil prøve å nå målene for å redusere utslippene av CO2 fra skog.

Klimaavtalen med EU setter rammene for hvordan opptak og lagring i skog skal måles og rapporteres i nasjonale klimagassregnskap.

Å forlate samarbeidet med EU ville åpne en lang rekke spørsmål rundt naturlig karbonlagring, og dermed også alt som gjelder hvordan man kan oppnå netto null utslipp i Norge.

– Økt opptak av klimagasser fra skog- og arealbruk gjennom skogvern, mer miljøvennlig skogbruk og redusert nedbygging av natur er en vinn-vinn-politikk for klima og natur, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Vi mener det vil være helt uansvarlig om regjeringen forlot dette samarbeidet nå, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Å bare gi opp et viktig klimamål er useriøst og vil sette Norge i et dårlig lys, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

– Areal er en av de knappeste ressursene i det grønne skiftet, og avtalen med EUer en av pilarene i norske klimaforpliktelser. Vi kan ikke bare droppe klimamål fordi de er vanskelige å nå, sier Sigrun Gjerløw Aasland i ZERO.

– Vi er bekymret for Senterpartiets signaler om CO2-utslippene i skog- og arealsektoren. Særlig siden dette er en sentral del av en allerede inngått avtale med EU, og representerer en betydelig andel av de norske CO2-utslippene, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.

Ifølge beregningsmetodikken til EU er Norges utslipp fra skog- og arealsektoren hele 6,7 millioner tonn. Dette tilsvarer halvparten av utslippene fra hele oljenæringen. Et ansvarlig styringsparti må ha en troverdig plan for hvordan de skal nå klimamålene, mener miljøorganisasjonene.

Viktige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og øke opptaket i naturen er stans av nedbygging av skog og myr, mindre inngrep og mer skånsom utbygging, restaurering, stans i inngrep fra overdimensjonerte motorveiprosjekt, ukontrollert hyttebygging, unødvendige skogsveier og slutt på drenering av myr.

Skogbruket må ta sin del av ansvaret for å øke opptaket og lagringen av karbon, også gjennom tiltak som begrenser hvor mye tømmer som kan hogges og hvordan skogbruket drives.

En stor andel av tiltakene som vil øke naturlig karbonlagring i skogen vil også bidra til å nå naturmålene regjeringen har satt seg. Dette er noe Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, NVE og Statens vegvesen påpeker i analysen Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030 fra i år.

Vi forventer at regjeringen står fullt bak klimaavtalen med EU, og sørger for at både skog- og arealbruk bidrar i klimakampen på mest mulig naturvennlig måte.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens Naturfond
Christian Steel, generalsekretær Sabima
Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO