Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Digitale møter er bra for kloden

Publisert 27. august 2020

Forretningsreiser utgjør en betydelig andel av flyreisene og bilreisene våre. Å reduere disse vil ha mye å si for utslippene fra fly- og biltrafikk samtidig som det begrenser behovet for å bygge ut veier og flyplasser.

Å velge å jobbe digitalt handler i hovedsak om å begrense mengde flyreiser og bilreiser med jobbformål. 16 prosent av de lange reisene våre er forretningsreiser, det vil si reiser vi gjør som en del av jobben. Vi reiser nesten like mye med fly som med bil på disse reisene, mens under 15 prosent skjer med tog, buss eller båt.

44 prosent av norsk innenriks flytrafikk er derfor forretningsreiser.

Redusere fly og bil

Ved å velge å jobbe digitalt og bruke mindre arbeidstid på reising kan vi derfor bidra til å redusere både flytrafikken og biltrafikken ganske betraktelig. Flyreiser er en utslippsintensiv transportform som gir store utslipp per reise, blant annet fordi vi reiser så langt og fordi utslipp i høyere luftlag gir en ekstra klimaeffekt. Norsk flytrafikk står i dag for fem prosent av de norske direkteutslippene, selv uten at vi regner inn denne ekstra klimaeffekten.

Personbiltrafikken står i dag for ni prosent av de norske offisielle klimagassutslippene. I tillegg til dette har veitrafikken store utfordringer med andre typer miljøbelastning slik som mikroplast, luftforurensning, støy og folkehelseutfordringer i tillegg til at personbiler er en svært areal- og ressurskrevende transportform. Mange av disse utfordringene løses ikke med elektrifiseringen av biltrafikken.

Nye muligheter

De senere årene har det utviklet seg en rekke digitale løsninger som gjør det mulig å erstatte tid- og ressurskrevende forretningsreiser med digitale møter, konferanser, workshops og læringsarenaer. Dette sparer reiseutgifter for arbeidsgiver, men kan også spare deg for unødvendig reisetid som stjeler av tiden du ellers kunne brukt med familien eller på å ha fri.

Selv om de fleste av oss setter pris på et personlig møte, har mange likevel oppdaget at vi bruker mye reisetid på å få delta på ganske korte møter eller for å få lov til å holde presentasjoner eller innlegg som like gjerne kan gjøres digital.

Ved å prioritere hvilke forretningsreiser vi gjennomfører, kan vi begrense klimagassutslippene fra denne typen reiser betraktelig og samtidig begrense presset på infrastruktur som veier og flyplasser.

Oftere og bedre møter

Kanskje begynner vi da å sette større pris på de reisene vi gjennomfører, og velger å sette av mer tid til å møtes når vi først er på reisefot. På den annen side kan økt bruk av digitale møter også gjøre det mulig for ansatte som jobber på ulike geografiske steder å møtes oftere.

I tillegg til å begrense mengden reiser er det en fordel om arbeidsplassen utformer retningslinjer for hvordan man kan velge klimavennlige reisealternativer som tog eller annen kollektivtransport på jobbtur.

Hva betyr det å jobbe digitalt?

Snakk med sjefen din om dere kan teste ut eller ta i bruk digitale møteløsninger. Hvis dere allerede har dette på plass, ta en prat om hva dette skal bety for hvilke retningslinjer for forretningsreiser dere har på arbeidsplassen. Kan dere få en retningslinje som sier at digitale møter skal være førstevalg og deretter at andre forretningsreiser skal gjøres mest mulig klimavennlig?