Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Etisk bankguide 2023 Ny

75 nedlastninger

Etisk bankguide 2023
Etisk bankguide kartlegger og poengsetter bankers arbeid med samfunnsansvar, etikk og bærekraft, med fokus på hvilke krav banker stiller til selskapene de finansierer og investerer i.

From Policy to Practice — do banks deliver on their promises? Ny

106 nedlastninger

From Policy to Practice — do banks deliver on their promises?
The financial industry is crucial to tackling the climate and biodiversity emergency and to ensuring human rights in supply chains are respected. This report investigates the strategies and the processes that banks use to implement their environmental policies. It assesses five selected Norwegian banks on a selection of practical actions, based on the best available science and standards on what is expected from responsible financial institutions.

Deadly safety hazards

159 nedlastninger

Deadly safety hazards

Deadly safety hazard in factories supplying major international brands show the immediate need for a strong Accord programme in Pakistan.

This brief was released by Clean Clothes Campaign in November 2022

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat

388 nedlastninger

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat

Banking on Thin Ice – Two Years in the Heat dokumenterer nordiske bankers investeringer i olje, gass og kull i årene etter Parisavtalen. Rapporten dokumenterer hvordan norske DNB er en av de største investorene og utlånerne til olje i Norden. Investeringene bidrar til at selskapene utvinner mer olje, kull og gass enn vi kan for å nå de internasjonale klimamålene.

Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge Populær

562 nedlastninger

Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge

Denne rapporten viser at omfanget av usolgte varer er større enn tidligere anslått, og bekrefter at klesbransjen driver med klima- og naturfiendtlig overproduksjon.

Kleskjeder i Norge kvittet seg i fjor med minst 825 tonn med usolgte klær, anslår Samfunnsøkonomisk Analyse, som har gjennomført kartleggingen på vegne av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022 Populær

1158 nedlastninger

No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022

Norske og tyske investeringer i selskaper med virksomhet i hotell og byggebransjen i Qatar.

Rapporten er bestilt av Fair Finance International og skrevet av Profundo.

Framtiden i våre hender og Amnesty Norge lanserer rapporten i Norge.

Underutnytta matressurser på menyen Populær

751 nedlastninger

Underutnytta matressurser på menyen

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.

Ein del av matsløsinga som skjer i Noreg i dag blir registrert som matsvinn. Kva som blir registrert og ikkje er bestemt av matsvinndefinisjonen. Dette rapporten undersøker kva som finst av etande matressursar som ikkje blir ete, og som heller ikkje er definert som matsvinn.

Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler Populær

2050 nedlastninger

Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler

Det haster å gjøre noe med det enorme overproduksjonen- og overforbruket av klær.

I dag finnes det ikke effektive miljøreguleringer for tekstiler i Norge. En ambisiøs produsentansvarsordning for tekstiler vil være et stort steg i retning av en mer sirkulær tekstilbransje.

Denne rapporten fra Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet beskriver hvordan vi mener en produsentansvarsordning for tekstil bør utformes.

Utredning av forslag til matkastelov Populær

532 nedlastninger

Utredning av forslag til matkastelov

En utredning av forslag til matkastelov fra Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender

Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå Populær

1318 nedlastninger

Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå

Plastkrisen er et av verdens raskest voksende miljøproblemer, og vi mangler konkrete tiltak og virkemidler som kan håndtere problemet før det er for sent. En samlet miljøbevegelse krever nå at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling- og forurensning.

Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond og Naturvernforbundet ønsker seg sterkere lut i møte med plastkrisen og lanserer nå rapporten «Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå».

Kleskjedenes verstingland 2021 Populær

2468 nedlastninger

Kleskjedenes verstingland 2021
Landene Norge kjøper mest klær fra i Asia – Kina, Bangladesh og Malaysia – er i bunnen av International Trade Union Confederation (ITUC) sin Global Rights Index, som rangerer hvilke land i verden det er verst å være arbeider i. Samlet produserte disse tre landene 43 937 tonn klær for det norske markedet i 2020, eller 56 prosent av alt tøy importert det året.

Soya i norsk fôr Populær

1554 nedlastninger

Soya i norsk fôr
En statusoppdatering på soyaforbruket i norsk fôr.

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien Populær

1674 nedlastninger

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien

Da koronakrisen rammet i 2020, var det nok en gang verdens fattige og mest utsatte som bar den tyngste børen. For hele tekstilsektoren innebar koronakrisen enorme omveltninger, i alle ledd av produksjonen.

Denne rapporten omhandler finansnæringen og hvilke verktøy finansinstitusjonene tar i bruk når krisen rammer og de eksterne forutsetningene raskt endrer seg. Finansnæringen er viktig i tekstilindustrien fordi den er tungt eksponert mot de store kleskjedene.

Forfatter: Embla Husby Jørgensen

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert kjøttforbruk, stabil matproduksjon og jordbruk over hele landet Populær

2627 nedlastninger

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å  oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert  kjøttforbruk, stabil matproduksjon og  jordbruk over hele landet

Nye økonomiske modeller for norsk jordbruk viser at det er mulig å redusere det norske kjøttforbruket med 30 prosent, som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Samtidig kan produksjonen av korn, frukt og grønt øke med opptil 30 prosent, siden det er gode markedsmuligheter for å øke denne produksjonen i Norge.

Forfatter: Klaus Mittenzwei, Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning