Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Kleskjedenes verstingland 2021 Ny

164 nedlastninger

Kleskjedenes verstingland 2021
Landene Norge kjøper mest klær fra i Asia – Kina, Bangladesh og Malaysia – er i bunnen av International Trade Union Confederation (ITUC) sin Global Rights Index, som rangerer hvilke land i verden det er verst å være arbeider i. Samlet produserte disse tre landene 43 937 tonn klær for det norske markedet i 2020, eller 56 prosent av alt tøy importert det året.

Soya i norsk fôr Ny

206 nedlastninger

Soya i norsk fôr
En statusoppdatering på soyaforbruket i norsk fôr.

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien Populær

642 nedlastninger

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien

Da koronakrisen rammet i 2020, var det nok en gang verdens fattige og mest utsatte som bar den tyngste børen. For hele tekstilsektoren innebar koronakrisen enorme omveltninger, i alle ledd av produksjonen.

Denne rapporten omhandler finansnæringen og hvilke verktøy finansinstitusjonene tar i bruk når krisen rammer og de eksterne forutsetningene raskt endrer seg. Finansnæringen er viktig i tekstilindustrien fordi den er tungt eksponert mot de store kleskjedene.

Forfatter: Embla Husby Jørgensen

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert kjøttforbruk, stabil matproduksjon og jordbruk over hele landet Populær

1818 nedlastninger

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å  oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert  kjøttforbruk, stabil matproduksjon og  jordbruk over hele landet

Nye økonomiske modeller for norsk jordbruk viser at det er mulig å redusere det norske kjøttforbruket med 30 prosent, som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Samtidig kan produksjonen av korn, frukt og grønt øke med opptil 30 prosent, siden det er gode markedsmuligheter for å øke denne produksjonen i Norge.

Forfatter: Klaus Mittenzwei, Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Voting behaviour of Norwegian investors Populær

1980 nedlastninger

Voting behaviour of Norwegian investors

This study analyses the voting behaviour of nine of the largest investors included in the Fair Bank Guide Norway (‘’Etisk bankguide Norge’’) on a selection of 43 shareholder resolutions proposed by investors during the Annual General Meetings of companies active in the fossil fuels, energy, banking, mining, agribusiness, food and manufacturing sectors worldwide. 

This report has been commissioned by Fair Finance International, and is part of a research project conducted simultaneously by three Fair Finance coalitions: Framtiden i våre hender (Fair finace Norway), FF Germany, and FF Japan

Sett pris på klimaet - økt aksept for avgifter som virker Populær

1727 nedlastninger

Sett pris på klimaet - økt aksept for avgifter som virker

Rapporten utreder innretninger på skatter og avgifter som kan bidrar til store klimakutt i Norge. En sentral del av prosjektet er å vurdere støtten fra befolkning og næringsliv og hvilke av de effektive virkemidlene som kan gjennomføres i praksis.

Forfattere: Annegrete Bruvoll og Henrik Lindhjem, Menon Economics

Forbruksbasert klimaregnskap for Norge Populær

9164 nedlastninger

Forbruksbasert klimaregnskap for Norge

Denne rapporten inneholder en fullstendig analyse av Norges forbruksbaserte klimaregnskap. I rapporten brytes resultatene ned på husholdningsnivå og type forbruk. Rapporten viser hvordan transport, bolig og mat står for de største utslippene fra norske husholdninger.

Rapporten og analysene er utarbeidet av Asplan Viak ved Kjartan Steen-Olsen, Christian Solli og Hogne Nersund Larsen. Rapportforfatter er Kjartan Steen-Olsen.

Kjøtt og soya – Bidrar norske penger til avskoging i Brasil? Populær

1740 nedlastninger

Kjøtt og soya – Bidrar norske penger til avskoging i Brasil?
Minst 6,44 milliarder norske kroner gikk fra sju norske banker til 17 slike selskaper de siste fem årene. Vår undersøkelse fant bånd til soya- og kjøttselskaper i Brasil, supermarkedkjeder som selger regnskogbiff og produsenter av fôr, svin, fjørfe og meieriprodukter med risikosoya i Kina, Europa og Brasil.

Klimaverstinger i Oljefondet — investeringer som ikke når klimamålene Populær

1843 nedlastninger

Klimaverstinger i Oljefondet — investeringer som ikke når klimamålene
Blant de over 9000 selskapene i Oljefondet, finnes et stort antall selskaper som bidrar til uakseptable klimagassutslipp, og som mangler reelle planer for å kutte tilstrekkelige klimautslipp til å nå Parisavtalen. Det har vært en lang prosess med uenigheter om hvordan kriteriet skal benyttes. Resultatet er at det på disse årene kun har blitt ekskludert 4 klimaverstinger.

Retningsløs til havs? Norske penger i global sjømat Populær

2687 nedlastninger

Retningsløs til havs? Norske penger i global sjømat

Her skisserer vi utfordringer innenfor sjømatsektoren, spesielt knyttet til bruken av fiskeolje og fiskemel i fôr til oppdrett. Rapporten undersøker også aksjeinvesteringer i fiskeri-, fiskefôr- og oppdrettsselskaper fra bankene som er med i Etisk bankguide, og hva slags policy eller retningslinjer bankene har for investeringer i sektoren.

Rapporten er skrevet av Veera Mo, fagrådgiver i Framtiden i våre hender, og er en casestudie i serien til Etisk bankguide Norge.

Forbruket flater ut - men er langt fra bærekraftig Populær

6032 nedlastninger

Forbruket flater ut - men er langt fra bærekraftig

Siden 1990 har vi i Norge doblet det gjennomsnittlige forbruket per person, viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender. Forbruket flater ut, men er fortsatt er på et ekstremt høyt nivå.

I løpet av et liv vil hver og en av oss i gjennomsnitt kjøpe over fem tonn møbler, 65 anorakker, 36 mobiltelefoner, 14 TV-apparater og 1.2 tonn klær. Tallene er basert på SSBs importstatistikk.

Gjennomsnittlig årlig konsum per person har i perioden økt fra 148 000 kroner i 1990 til 277 000 kroner i 2018, målt i 2018-kroner. Det er nesten en dobling på 30 år. Mye av denne økte kjøpekraften har vi brukt til å anskaffe stadig flere forbruksartikler.

Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi Populær

23176 nedlastninger

Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi

Mange utfordringer står i veien og må løses eller endres før vi kan få en sirkulær økonomi. Rapporten tar opp utfordringer og hvilke tiltak som kan innføres før vi får en bærekraftig økonomi.

Rapporten er skrevet av Ebba Boye for Framtiden i våre hender. Ebba Boye skriver jevnlig om økonomi for blant annet Klassekampen og har etablert organisasjonen Rethinking Economics i Norge.

Oslo New York på en dagslønn Populær

5517 nedlastninger

Oslo New York på en dagslønn

Tittel: Oslo – New York på en dagslønn
Forfatter: Liv Thoring
Utgivelse: Juli 2019
Utgiver Framtiden i våre hender, Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Ansvarlig redaktør: Anja Bakken Rise
Faglig kvalitetssikrere: Tonje Kristiansen og Sigurd Jorde

Toxic outdoor wear — a high price to pay for factory workers Populær

5529 nedlastninger

Toxic outdoor wear — a high price to pay for factory workers

Title: Toxic outdoor wear – a high price to pay for factory workers

Summary: Risk to workers and local communities from the manufacturing of PFAS-coated textiles in China

Authors: Per-Erik Schulze and Siv Elin Ånestad

Editors: Marius Schulze and Ikumi Umetani

Published: April 2019

Publisher: Future in Our Hands, Mariboes Gate 8, 0183 Oslo

Editor in chief: Anja Bakken Riise

Project manager: Håkon Lindahl

Front page photo: Aaron Santos / ILO Photo page 2: Istockphoto.com