Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Deadly safety hazards Ny

38 nedlastninger

Deadly safety hazards

Deadly safety hazard in factories supplying major international brands show the immediate need for a strong Accord programme in Pakistan.

This brief was released by Clean Clothes Campaign in November 2022

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat Ny

240 nedlastninger

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat

Banking on Thin Ice – Two Years in the Heat dokumenterer nordiske bankers investeringer i olje, gass og kull i årene etter Parisavtalen. Rapporten dokumenterer hvordan norske DNB er en av de største investorene og utlånerne til olje i Norden. Investeringene bidrar til at selskapene utvinner mer olje, kull og gass enn vi kan for å nå de internasjonale klimamålene.

Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge Ny

354 nedlastninger

Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge

Denne rapporten viser at omfanget av usolgte varer er større enn tidligere anslått, og bekrefter at klesbransjen driver med klima- og naturfiendtlig overproduksjon.

Kleskjeder i Norge kvittet seg i fjor med minst 825 tonn med usolgte klær, anslår Samfunnsøkonomisk Analyse, som har gjennomført kartleggingen på vegne av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022 Populær

860 nedlastninger

No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022

Norske og tyske investeringer i selskaper med virksomhet i hotell og byggebransjen i Qatar.

Rapporten er bestilt av Fair Finance International og skrevet av Profundo.

Framtiden i våre hender og Amnesty Norge lanserer rapporten i Norge.

Underutnytta matressurser på menyen Populær

630 nedlastninger

Underutnytta matressurser på menyen

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.

Ein del av matsløsinga som skjer i Noreg i dag blir registrert som matsvinn. Kva som blir registrert og ikkje er bestemt av matsvinndefinisjonen. Dette rapporten undersøker kva som finst av etande matressursar som ikkje blir ete, og som heller ikkje er definert som matsvinn.

Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler Populær

1543 nedlastninger

Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler

Det haster å gjøre noe med det enorme overproduksjonen- og overforbruket av klær.

I dag finnes det ikke effektive miljøreguleringer for tekstiler i Norge. En ambisiøs produsentansvarsordning for tekstiler vil være et stort steg i retning av en mer sirkulær tekstilbransje.

Denne rapporten fra Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet beskriver hvordan vi mener en produsentansvarsordning for tekstil bør utformes.

Utredning av forslag til matkastelov

408 nedlastninger

Utredning av forslag til matkastelov

En utredning av forslag til matkastelov fra Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender

Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå Populær

1244 nedlastninger

Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå

Plastkrisen er et av verdens raskest voksende miljøproblemer, og vi mangler konkrete tiltak og virkemidler som kan håndtere problemet før det er for sent. En samlet miljøbevegelse krever nå at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling- og forurensning.

Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond og Naturvernforbundet ønsker seg sterkere lut i møte med plastkrisen og lanserer nå rapporten «Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå».

Kleskjedenes verstingland 2021 Populær

2240 nedlastninger

Kleskjedenes verstingland 2021
Landene Norge kjøper mest klær fra i Asia – Kina, Bangladesh og Malaysia – er i bunnen av International Trade Union Confederation (ITUC) sin Global Rights Index, som rangerer hvilke land i verden det er verst å være arbeider i. Samlet produserte disse tre landene 43 937 tonn klær for det norske markedet i 2020, eller 56 prosent av alt tøy importert det året.

Soya i norsk fôr Populær

1421 nedlastninger

Soya i norsk fôr
En statusoppdatering på soyaforbruket i norsk fôr.

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien Populær

1566 nedlastninger

Kriser og klær – Finans og rettigheter under pandemien

Da koronakrisen rammet i 2020, var det nok en gang verdens fattige og mest utsatte som bar den tyngste børen. For hele tekstilsektoren innebar koronakrisen enorme omveltninger, i alle ledd av produksjonen.

Denne rapporten omhandler finansnæringen og hvilke verktøy finansinstitusjonene tar i bruk når krisen rammer og de eksterne forutsetningene raskt endrer seg. Finansnæringen er viktig i tekstilindustrien fordi den er tungt eksponert mot de store kleskjedene.

Forfatter: Embla Husby Jørgensen

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert kjøttforbruk, stabil matproduksjon og jordbruk over hele landet Populær

2534 nedlastninger

Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å  oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert  kjøttforbruk, stabil matproduksjon og  jordbruk over hele landet

Nye økonomiske modeller for norsk jordbruk viser at det er mulig å redusere det norske kjøttforbruket med 30 prosent, som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Samtidig kan produksjonen av korn, frukt og grønt øke med opptil 30 prosent, siden det er gode markedsmuligheter for å øke denne produksjonen i Norge.

Forfatter: Klaus Mittenzwei, Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning

Voting behaviour of Norwegian investors Populær

3674 nedlastninger

Voting behaviour of Norwegian investors

This study analyses the voting behaviour of nine of the largest investors included in the Fair Bank Guide Norway (‘’Etisk bankguide Norge’’) on a selection of 43 shareholder resolutions proposed by investors during the Annual General Meetings of companies active in the fossil fuels, energy, banking, mining, agribusiness, food and manufacturing sectors worldwide. 

This report has been commissioned by Fair Finance International, and is part of a research project conducted simultaneously by three Fair Finance coalitions: Framtiden i våre hender (Fair finace Norway), FF Germany, and FF Japan

Sett pris på klimaet - økt aksept for avgifter som virker Populær

2436 nedlastninger

Sett pris på klimaet - økt aksept for avgifter som virker

Rapporten utreder innretninger på skatter og avgifter som kan bidrar til store klimakutt i Norge. En sentral del av prosjektet er å vurdere støtten fra befolkning og næringsliv og hvilke av de effektive virkemidlene som kan gjennomføres i praksis.

Forfattere: Annegrete Bruvoll og Henrik Lindhjem, Menon Economics