Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, jubler foran Stortinget på Løvebakken.

Endelig kommer matkasteloven!

Dette er en stor seier for å få ned det enorme matsvinnet.

At matkasteloven nå skal utredes er en seier vi har jobbet lenge for.
At matkasteloven nå skal utredes er en seier vi har jobbet lenge for.

Dette er en stor seier for å få ned det enorme matsvinnet.

Over hele landet fylles søppelkasser med fullt spiselig mat. Denne sløsingen gjør ekstra vondt i tider når mange sliter med høye matpriser. På toppen kommer klima og miljøbelastningen til all maten som aldri blir spist. 

Vi må halvere matsvinnet innen 2030. For å få til det trenger vi en matkastelov som en brekkstang inn i søppelkonteinere over hele landet for å redde maten.  

Og nå skal den endelig utredes! 

Med denne loven blir matbransjen pålagt å ta mer ansvar for å redusere matsvinnet. Dette er en stor seier! 

Viktig at loven blir effektiv 

Vi i Framtiden i våre hender har jobbet for å få på plass en matkastelov i lang tid.  

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten alle medlemmene våre, og alle som har skrevet under for en matkastelov. Tusen, tusen takk! 

AP, SP og SV starter nå utredningen av loven, med mål om at den skal være klar i 2024. 

Vi kommer til å fortsette å presse på politikerne for at tempoet holdes oppe. Vi trenger en så ambisiøs og slagkraftig matkastelov som mulig. 

Fra bonden til bordet 

Loven må bli en så helhetlig løsning som mulig, som omfatter håndtering og forebygging av matsvinn i hele verdikjeden. Altså fra bonden eller fiskeren, hele veien til dagligvarebutikken, og til spisebordet hjemme. 

Det viktigste er at en lov vil forplikte og motivere dagligvarebutikkene, matvareprodusentene og grossistene til å forebygge matsvinn. 

Maten vi kaster kunne mettet en million mennesker, og hvert minutt kastes 200 brød i Norge. Vi håper du er med oss videre når vi nå skal dra denne loven i havn.

Bli medlem i Framtiden i våre hender!