Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Black Week nuller ut mye av våre klimakutt

Det som startet som en årlig amerikansk salgsdag, har blitt en norsk forbruksfest.

Klimagassutslippene fra forventet omsetning i forbindelse med Black Week i år tilsvarer 68 prosent av det Norge klarte å redusere totalt av klimagasser i hele 2021 (Foto: Alexandros Michailidis / istockphoto
Klimagassutslippene fra forventet omsetning i forbindelse med Black Week i år tilsvarer 68 prosent av det Norge klarte å redusere totalt av klimagasser i hele 2021 (Foto: Alexandros Michailidis / istockphoto

Det som startet som en årlig amerikansk salgsdag, har blitt en norsk forbruksfest.

Årets svarteste uke, Black Week, er her igjen.

Virke anslår at bare i Norge kommer vi i løpet av denne uken til å handle for rundt 16 milliarder kroner. 

Nuller mesteparten av klimakuttet fra hele fjoråret 

Vi har regnet ut klimaavtrykket fra Virkes prognoser for salget i løpet av den svarte uken, og resultatet er nedslående. Black Week alene vil nulle ut mesteparten av hele klimakuttet Norge oppnådde i fjor.  

Klimagassutslippene fra forventet omsetning i forbindelse med Black Week i år tilsvarer 68 prosent av det Norge klarte å redusere totalt av klimagasser i hele 2021.

Utslippene fra salgsfesten forventes å bli 225 400 CO2-e, som er det samme som utslippet fra 235 000 flyreiser fra Oslo til New York. 

Forbrukskutt gir store klimakutt 

Disse tallene står i sterk kontrast til FNs klimapanels siste rapport, som sier at vi kan kutte mellom 40 og 70 prosent av utslippene våre ved å redusere forbruket. Spesielt viktig er det at de rike landene gjør dette.  

Alle varene vi importerer, som blant annet selges under Black Week, har et klimaavtrykk. Men i dag regnes ikke disse klimagassutslippene med i vårt offisielle klimaregnskap, fordi Norge bare registrerer det som produseres innenfor Norges grenser.  

Skal vi få ned utslippene fra forbruket, må norske politikere ta ansvar for utslipp fra varer som produseres i andre land, og som vi kjøper og forbruker her hjemme. Det må settes et klimamål for forbruket. Da trenger vi en tydelig plan for hvordan vi skal få til de kuttene som er nødvendig å løse klima- og naturkrisene.  

 

Slik har vi kommet fram til tallene:

I fjor ble Norges samlede klimagassutslipp redusert med 334 000 tonn CO2-e (ekvivalenter). Ifølge Statistisk Sentralbyrå gikk Norges samlede utslipp ned fra 49,261 millioner tonn CO2-e i 2020 til 48,927 millioner tonn i 2021.

Forventet omsetning Black Friday 2022 er 3,2 milliarder kroner. Estimater regnet ut av i Asplan Viak november 2022 tilskriver utslipp på 14 gram CO2-e per krone. Det gir et utslipp på 44 800 tonn. Det tilsvarer 46 667 flyturer Oslo New York (0,96 tonn per reise ifølge myclimate.org).

Forventet omsetning Black Week 2022 er 16,1 milliarder kroner. Med Asplan Viaks estimat på utslipp per krone, gir det et utslipp på 225 400 tonn, som tilsvarer 234 792 flyturer Oslo-New York.